National Board of Health and Welfare

The National Board of Health and Welfare (socialstyrelsen) is a Swedish government agency under the Ministry of Health and Social Affairs , with a very wide range of activities and many different duties within the fields of social services, health and medical services, patient safety and epidemiology. Ways in which it exerts its influence include collecting, compiling, analysing and passing on information, development of standards based on legislation and the information collected, and also maintaining health data registers and official statistics.


“Riktlinjerna ger utrymme för flera terapier”

den 6 februari 2018 kl. 19:00 Debattartikel Debattreplik i Svenska Dagbladet den 6 februari 2018 av Lars-Torsten Larsson, Anders Berg och Mattias Fredricson samt företrädare för projektledningsgruppen NR depression och ångestsyndrom. I en debattartikel i Svenska Dagbladet 5/2 framförs kritik mot de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom […]


Många initiativ har gjorts för cancervården

den 29 juni 2017 kl. 09:25 Debattartikel Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Länstidningen Östersunds webbplats den 29 juni 2017. I en debattartikel i LT den 24 juni efterlyser Bo Karlsson att Socialstyrelsen tar fram uppdaterade nationella riktlinjerna för tjock- och ändtarmscancer. De nuvarande publicerades 2014. […]


Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

den 29 maj 2017 kl. 09:00 Nyhet Socialstyrelsen uppdaterar nu nationella riktlinjer för diabetesvård och ger nya glukossänkande läkemedel en betydligt högre prioritering än tidigare. Även fetmakirurgi vid typ 2-diabetes rekommenderas relativt högt. De uppdaterade riktlinjerna har tagits fram betydligt snabbare än vanligt enligt en ny modell där några områden […]


Depression kan botas med magnetströmmar

den 8 december 2016 kl. 09:00 Pressmeddelande Förutom behandling med KBT och antidepressiva läkemedel lyfts magnetstimulering av hjärnan vid behandling av medelsvår till svår depression i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Behandling med ljusterapi och läkemedel som benzodiazepiner rekommenderas däremot inte. Socialstyrelsens nationella riktlinjer ger rekommendationer om vilka insatser som bör […]


Fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka får inte uppföljningsbesök

den 1 december 2016 kl. 09:00 Nyhet Det finns brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering när det gäller vården av MS- och Parkinsonsjuka. Det visar Socialstyrelsens första nationella utvärdering på området. “Exempelvis får fyra av tio patienter inte årliga uppföljande läkarbesök”, säger utredare Vera Gustafsson. Det här är den första […]


Tusentals kroniskt hjärtsjuka går miste om bästa behandlingen

den 11 december 2015 kl. 08:15 Pressmeddelande Den akuta hjärtsjukvården är i världsklass. Men för patienter med kronisk hjärtsvikt finns mycket kvar att göra – runt 8 000 fler borde få läkemedel för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt för tidig död. Det visar Socialstyrelsen utvärdering av hjärtsjukvården, med […]