Läkemedelsindustriföreningen

Läkemedelsindustriföreningen is the trade association for the research-based pharmaceutical industry in Sweden with about 90 members and associate companies who represent approximately 80 percent of the total sales of pharmaceuticals in Sweden. LIF Service AB (LIF) represents its members in issues of common concern, assisting and informing them on questions vital to the industry. We are members of the European trade association EFPIA and the international trade association IFPMA as well as of the European associations AESGP and IFAH. The Board of our trade association consists of representatives of the member companies, under the chairmanship of Niklas Karlberg from Novartis. The Director General is Mr Anders Blanck.


Permanent kansli för Life Science

Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åtstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.– Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill […]


Ogrundade och oprecisa anklagelser

I nyhetsinslag i Sveriges Radio den 23 oktober framförs antydningar om mutor och bestickning mellan läkemedelsföretag och läkare. Antydningarna är ospecificerade och stämmer inte med verkligheten. LIF och medlemsföretagen tillbakavisar anklagelserna, och hänvisar till att vi är öppna med ekonomiska transaktioner med sjukvårdspersonal. Sveriges Radio beskriver i nyhetsinslag och uppföljande […]


Mycket välkommet beslut

Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Folkhälsomyndigheten får uppdraget, och Sverige kan till exempel driva pilotprojekt för att visa hur stimulansmodellerna kan fungera. LIFs VD Anders Blanck påminner om att branschen själv drivit denna fråga under flera år: – Det är […]


EMA-striden: Sverige hyllas av redan hitflyttade

Branschorganisationen SwedenBIO har kartlagt hur utländska experter inom Life Science anser att det är att arbeta och bo i Sverige. Kartläggningen är ett svar på enkäter bland EMA-anställda som inte rankat Stockholm speciellt högt. Undersökningen visar att nyckelpersoner inom Life Science hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat. Samtidigt […]


Athenapriset till sms-livräddare

Ett meddelande i mobilen slår larm till frivilliga hjärtlungräddare när en person drabbats av hjärtstopp. Nu har innovationen tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delas ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg den 5 december. När en […]


Vill du vara med och förvalta och vidareutveckla Fass? – ett av Sveriges mest använda…

Fass är idag ett av Sveriges mest använda system som dagligen används av hälso- och sjukvårdspersonal för aktuell information om läkemedel. Deltagande företag ansvarar för uppdateringarna och förser vård, omsorg, apotek, patienter, allmänhet med flera med ständigt uppdaterad information om läkemedel. Fass-texter och bipacksedlar finns även tillgängliga via mobila enheter […]


Dag Larsson om LIF:s deltagande under Centerns partistämma 2017

Intervju med Dag Larsson av Ia Wadendal Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen ovan kommenterar Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan […]


Läkemedelsbranschen söker operativ och strategisk kommunikatör

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare. Nu förstärker vi vårt kommunikationsarbete och målet är att vara en mer aktiv […]


Se filmen från LIF:s TEDx

MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF var partner till under årets Almedalsvecka. Vi representerar en bransch i ständig rörelse med fokus på att forska fram morgondagens behandlingsmetoder. Seminariet berörde den forskning som sker inom cancerområdet, vilket Janne Lehtiö, professor på Karolinska Institutet, presenterade. Nedan finner du Janne Lehtiös […]


Informationsmöte om EU-förordningen Kliniska prövningar och det svenska…

Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Särskilt läggs fokus på det pilotförfarande som pågår och det fönster för nya ansökningar som hålls öppet under september. Syftet är att ni alla ska känna er trygga med pågående processer och få […]


Avtal kring Life Science viktigt efter Brexit

Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU. I brevet till Storbritanniens David Davis och EU:s Michel Barnier lyfter organisationerna fram vikten av en överenskommelse […]