TLV consumable items news

The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, is a central government agency whose mandate is to determine whether a pharmaceutical product, medical device or dental care procedure shall be subsidized by the state. TLV also determines retail margins for all pharmacies in Sweden, regulates the generic substitution of medicines at the pharmacies and supervises certain areas of the pharmaceutical market.


Förvaltningsrätten återförvisar mål om Freedom administration set

Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om subvention av Freedom administration set, reglerbar flödesslang till TLV för fortsatt handläggning. TLV ska därför göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja subvention. TLV beslutade i juli 2017 att Freedom administration set, reglerbar flödesslang inte ska ingå i högkostnadsskyddet och subventioneras. TLV ansåg att […]


Enlite sensor 5-pack ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning

Enlite sensor 5-pack, för kontinuerlig glukosmätning, ingår i läkemedelsförmånerna med begränsning från och med den 4 februari 2014. Enlite sensor (vnr 736260) ingår i förmånssystemet endast för patienter som använder Medtronics insulinpump avsedd att användas tillsammans med MiniLink där minst en av nedanstående punkter är uppfyllda: vid två eller fler […]


Infusionspumpar och viss inhalationsutrusning utesluts ur läkemedelsförmånerna

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen utesluts infusionspumpar och inhalationsutrustning som inte har en begränsad livslängd, inte är av enklare karaktär och inte kan anses mindre kostsamma ur läkemedelsförmånerna från och med den 31 maj 2017. Begreppet förbrukningsartiklar har förtydligats efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 30 april 2014. […]