TLV consumable items news

The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, is a central government agency whose mandate is to determine whether a pharmaceutical product, medical device or dental care procedure shall be subsidized by the state. TLV also determines retail margins for all pharmacies in Sweden, regulates the generic substitution of medicines at the pharmacies and supervises certain areas of the pharmaceutical market.


Förvaltningsrätten återförvisar mål om Freedom administration set

Förvaltningsrätten återförvisar ett mål om subvention av Freedom administration set, reglerbar flödesslang till TLV för fortsatt handläggning. TLV ska därför göra en ny prövning av förutsättningarna för att bevilja subvention. TLV beslutade i juli 2017 att Freedom administration set, reglerbar flödesslang inte ska ingå i högkostnadsskyddet och subventioneras. TLV ansåg att […]