Sweden

Overall in Sweden, healthcare decisions are made at a national level; however, care provision is determined by county councils at the regional level and, in some cases, municipalities at the local level, both of which have considerable independence in planning and healthcare delivery decision-making. Whilst the overall responsibility for healthcare rests with the Ministry of Health and Social Affairs (Socialdepartementet), supervision of the healthcare delivery is conducted by the National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen, an independent government authority).

The county councils have there own budget and own as well as run most healthcare facilities, including hospitals and primary care centres. Healthcare can be outsourced to contractors, and the number of private physicians and primary care centres vary widely between counties.

The reimbursement of pharmaceutical drugs (i.e. inclusion in the Pharmacy Benefit Scheme) must be approved by the Dental and Pharmaceutical Benefits Board (TLV). On reimbursement approval, TLV sets both the pharmacy purchase price level and the pharmacy margin, thus effectively setting a fixed national pharmacy retail price. Meanwhile, over-the-counter pharmaceuticals and non-reimbursed prescription drugs are subject to free pricing by the manufacturers. On the other hand, pharmaceuticals used in hospitals are directly procured by the county councils, often at discounted prices.


Sjukvårdspersonal bör erbjudas vaccination mot mässling anser även kommitté

Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att mässling ska elimineras, det vill säga att cirkulationen av virus upphör helt och att inga fler sjukdomsfall därmed inträffar. Genom att alla länder inkluderar vaccin mot mässling i sina nationella vaccinationsprogram och bibehåller en hög vaccinationstäckning kan elimineringsmålet nås. I Sverige har mässling redan […]


Practice-based research and scientific evaluation within health care and social services

In 2017, the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services (SBU) was instructed by the Swedish Government to identify areas of strategic importance within health care and social services lacking substantial scientific evidence. This work should be based on SBU observations following the evaluation of evidence […]


Assistive Technology – Digital tools that involve social stimulation for mental health in later life

Background Assistive technology includes digital tools and information technologies that aim to maintain or increase the security, activity, social participation, or independence of individuals who have or are at risk of developing mental ill health or impairments. Assistive technology overlaps with traditional adaptive technology as it includes compensatory and medical […]


Välkommen på informationsmöte om säkerhetsdetaljer på läkemedel

den 15 februari 2018 Vid mötet kommer Läkemedelsverket att ge närmare information i olika frågor som rör EU-bestämmelserna om säkerhetsdetaljer på läkemedel i förord¬ning (EU) nr 2016/16. En av frågorna som kommer beröras är frågan om avaktive­ring av säkerhetsdetaljer när läkemedel säljs till konsument, till sjukhus och till andra sjuk­vårds­inrätt­ningar. […]


Influensan närmar sig toppen

Det är fortsatt influensa B/Yamagata som dominerar spridningen. Överlag betyder det att säsongen är mindre intensiv vad gäller svårt sjuka patienter, jämfört med en influensa A-säsong. Trots det har hittills 156 intensivvårdade patienter med influensa rapporterats under säsongen. Knappt hälften av fallen har varit yngre än 65 år, och av […]


Work-directed interventions for patients with stress-related disorders

Reactions to severe stress, maladaptive stress responses, and the Swedish stress diagnosis exhaustion syndrome are common reasons for long-term sick leave. Stress-related disorders have multiple causes but are in many cases attributed to the individual’s work situation and workload. Work-directed rehabilitation is commonly recommended in combination with other kinds of […]


PRAC rekommenderar att valproat inte används av kvinnor i fertil ålder

den 14 februari 2018 EMA:s säkerhetskommitté PRAC föreslår nya åtgärder för att förhindra att barn exponeras för valproat i livmodern. Förutom begränsningar av användningen för valproat och information till patienter, förskrivare samt farmaceuter ska ett program för att förhindra graviditet tas fram. PRAC har tidigare vidtagit åtgärder för att stärka […]


Restriktioner vid behandling av myom med ulipristal

Ulipristal är en selektiv progesteronreceptormodulator (SPRM) som först registrerades 2009 i form av akutpreventivmedel (ellaOne; engångsdos 30 mg). Ulipristal i denna dosering är inte föremål för restriktioner. Ulipristal med indikation menometrorragi vid myom och krympning av myom (Esmya; 5 mg x 1) registrerades 2012. Till en början var den godkända […]


Välkommen till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018

den 14 februari 2018 Den 29 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. Under dagen diskuteras aktuella säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv. Vi ser gärna deltagare som är engagerade i farmakovigilansfrågor och regulatoriskt arbete […]


Tio nya ämnen kan klassas som narkotika eller hälsofarlig vara

Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara. Följande ämnen föreslås klassificeras som narkotika: Bromadolin (även kallad U-47931e) som tillhör gruppen opioider 2C-B-FLY som tillhör gruppen arylalkylaminer 5F-MDMB-PICA och MMB-FUBICA (AMB-FUBICA) som tillhör gruppen syntetiska cannabinoider. Följande ämnen föreslås klassificeras […]


PRAC: Använd inte retinoider under graviditet – kan skada fostret

den 14 februari 2018 EMA:s säkerhetskommitté PRAC konstaterar att perorala retinoider kan ha fosterskadande effekt och får därför inte användas under graviditet. PRAC rekommenderar även att produktinformationen för perorala retinoider ska uppdateras om risken för psykiska symptom. Retinoider och graviditet PRAC konstaterar att perorala retinoider kan ha fosterskadande effekter och […]


Stockholm använder inte längre mest antibiotika

De senaste tolv månaderna hämtade invånarna i Stockholms län ut 334 antibiotikareceptper 1 000 invånare. För Gotland och Skåne var motsvarande siffror 348 respektive 335. Målet är 250 uthämtade recept och bygger på en primärvårdsstudie. Det är den uppskattade nivån på rationell antibiotikaförskrivning som varken leder till underbehandling eller riskerar […]


Treatment for hypothyroidism

Hypothyroidism is due to an underactive thyroid gland. This means that the thyroid gland can’t make enough thyroid hormone to keep the body running normally. The major form of thyroid hormone in the blood is Levothyroxine (T4), and Triiodothyronine (T3). The goal of therapy is to reverse all the clinical […]


Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester

den 9 februari 2018 EMA:s säkerhetskommitté PRAC granskar nytta och risker med Esmya efter rapporter om allvarlig leverskada, däribland leversvikt med transplantation som följd. Som en tillfällig åtgärd medan granskning pågår rekommenderar PRAC regelbundna leverkontroller för kvinnor som tar Esmya mot myom. Kvinnor som tar Esmya bör ta ett leverstatus […]


Ny nordisk utbildning i smittskydd

I nuläget pågår kontraktsförhandlingar mellan ministerrådet och Göteborgs universitet. Beslutet i ministerrådet togs med stöd av en referensgrupp. Folkhälsomyndigheten är en av de nordiska folkhälsomyndigheter som ingår i referensgruppen som leds från Norge av Folkehelseinstituttet (FHI). Utbildningen är tänkt som en påbyggnadsutbildning framför allt för personal inom hälso- och sjukvården. […]


“Riktlinjerna ger utrymme för flera terapier”

den 6 februari 2018 kl. 19:00 Debattartikel Debattreplik i Svenska Dagbladet den 6 februari 2018 av Lars-Torsten Larsson, Anders Berg och Mattias Fredricson samt företrädare för projektledningsgruppen NR depression och ångestsyndrom. I en debattartikel i Svenska Dagbladet 5/2 framförs kritik mot de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom […]