Norwegian Regional Health Authorities

The four Norwegian regional health authorities in Norway are responsible for specialist services in each region. Their mission is to provide quality care, research, education and training of patients and relatives.


Stort engasjement for ForBedring

​ Alle helseforetak og institusjoner som driftes eller har avtale med en helseregion eller et helseforetak, har gjennomført medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Av 62 827 medarbeidere i Helse Sør-Øst som mottok undersøkelsen, var det 49 819 som svarte. Det er det høyeste antall deltakere noen sinne. – Formålet med medarbeiderundersøkelsen er å understøtte sykehusenes […]


Stort engasjement for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

Alle helseforetak i regionen har gjennomført medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Av 13 718 medarbeidere i Helse Nord som mottok undersøkelsen, var det 10 374 som svarte. Det er det høyeste antall deltakere noen sinne. – Formålet med medarbeiderundersøkelsen er å understøtte sykehusenes kontinuerlige arbeid med å bedre arbeidsmiljøet og pasientsikkerhetskulturen, slik at […]


Stort engasjement for ForBedring

Alle helseføretak og private ideelle institusjonar med driftsavtale med Helse Vest har gjennomført medarbeidarundersøkinga ForBedring. Meir enn 80 prosent av medarbeidarane har svara på undersøkinga. Det er den beste deltakinga vi nokon gong har hatt. – Målet med medarbeidarundersøkinga er å understøtte eit kontinuerleg forbetringsarbeid av  arbeidsmiljøet og pasienttryggleiken i […]


Åtte avgjerder frå Beslutningsforum

​Avgjerdene var innanfor områda diabetesmåling, fedmekirurgi, legemiddel til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), plakkpsoriasis, Crohns sjukdom, og ikkje-småcella lungekreft. Heile saka kan du lese på nyemetoder.no Mediekontakt Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leiar i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl. […]