Norwegian Regional Health Authorities

The four Norwegian regional health authorities in Norway are responsible for specialist services in each region. Their mission is to provide quality care, research, education and training of patients and relatives.


En spesiell uke

Da jeg åpnet den regionale pasientsikkerhetskonferansen vår denne uken var mange i salen spente på hva jeg kom til å si. Det var ikke bare lett å skulle snakke om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i lys av den siste ukens hendelser.  Uken har vært krevende for Helse Nord, og spesielt medarbeiderne […]


Svein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

​Svein Tore Valsø er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet innen spesialisthelsetjenesten siden 1997, i en kombinasjon av lederjobber og fagansvar innen HR. Som leder for et lite lokalsykehus (Rjukan) og styresekretær for Helse Sør RHF, samt viktige oppgaver i Spekter, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset […]


Utlysing av midlar til kvalitetsregister i Helse Vest

Midlane blir delt ut av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest for å bidra til at det blir etablert nye kvalitetsregister som kan nyttast i forbetringsarbeid. Det er eit mål å stimulere registermiljøa i alle helseføretaka i regionen og til at det blir  etablerar kvalitetsregistre på fagområder kor det ikkje eksisterer kvalitetsregistre, eksempelvis […]


Vi bygger sten på sten

​ Sahlberg forsker helt konkret på endringer i arvematerialet i brystkreftsvulster. Fokuset er særlig rettet mot en gruppe brystkreftpasienter som er såkalt HER2-positive, og mot mekanismer i behandlingsrespons. – Vi bruker både pasientmateriale, cellelinjer og musemodeller i forskningen vår, sier hun. Sahlberg forklarer at i cellelinjer og musemodeller kan man […]


Utarbeidelse av Regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst

​ Den regionale utviklingsplanen skal presentere framskrivninger og kapasitetsbehov. Den skal også konkretisere strategiske mål og tilhørende tiltak som kan legge grunnlag for en bærekraftig helsetjeneste fram mot 2035. Planen skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner og kvalitetssikre dem opp mot regionens «sørge for»-ansvar og kapasitetsbehov. Styrke pasienten Regional utviklingsplan 2035 skal […]


Skisseprosjekt for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet godkjent

​ Styret valgte utbyggingsløsning og godkjente konseptrapport for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet i juni 2017. I løpet av høsten 2017 er den valgte løsningen detaljert ut til et komplett skisseprosjekt. Kostnadsrammen er 2 880 millioner kroner, og lånefinansieringen av det nye klinikkbygget ble gitt i statsbudsjettet for 2018 med 2,7 […]


Nye styrer i helseforetakene

​ Styret i Akershus universitetssykehus HF Styreleder Stener Kvinnsland – NY som styreleder Nestleder Morten Dæhlen – NY Styremedlem Sven Ole Fagernæs – NY Nita Kapoor – Gjenvalg Hanne Tangen Nilsen – NY                         Styret i Oslo universitetssykehus HF Styreleder Gunnar Bovim – Gjenvalg Nestleder Anne Carine Tanum – Gjenvalg Styremedlem […]


Dataspill skal hjelpe barn til rehabilitering hjemme

​– Det er et interaktivt ståstativ som kan brukes til å tøye ut og øve opp muskulaturen hos barnet. Ved hjelp av interaktive øvelser kan man trene balanse, leddbevegelighet og motorikk. Bevegelsene styres gjennom spill, hvilket kan øke motivasjonen for fysisk og kognitiv trening, forklarer avdelingssjef ved rehabiliteringsavdeling kreft-ortopedi, Kysthospitalet, […]