Norwegian Regional Health Authorities

The four Norwegian regional health authorities in Norway are responsible for specialist services in each region. Their mission is to provide quality care, research, education and training of patients and relatives.


Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR

​ Gode resultater Studien «STHLM3MR» sammenligner menn som gjennomgår vanlig klinisk praksis for utredning av prostatakreft med menn som utredes ved hjelp av blodprøven «Stockholm3-testen» i kombinasjon med MR-undersøkelse og rettet vevsprøve. Resultatet viser at man med denne diagnostiske strategien minsker antallet vevsprøver med 38 prosent og antallet menn som […]