Norwegian Ministry of Health and Care Services

The Norwegian Ministry of Health and Care Services has overall responsibility for ensuring that the population receives good and equal health and care services.


Automatisering av frikort gir kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati

Fra 1. januar 2017 har begge de to frikortsordningene vært automatisert. Automatiseringen har frigjort ca. 160 årsverk til sammen i NAV og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere saksbehandlingstid. – Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og […]


Psykologiutdannede fra ELTE-universitetet kan få norsk autorisasjon

Kandidater som startet på masterutdanningen ved ELTE-universitetet før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, skal få tilbud om et eget opplegg som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog. Helseminister Bent Høie møter i dag representanter for ELTE-kandidatene for å orientere om opplegget som kan føre til autorisasjon som psykolog i […]


Endringer i Helse og omsorgsdepartementet

I statsråd 17. januar ble det gjort i regjeringen. Åse Michaelsen ble utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister, mens Bent Høies tittel blir helseminister. Helse- og omsorgsdepartementet styres nå av to statsråder, helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet Eldre- og folkehelseministerens konstitusjonelle ansvar […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Lillehov gård på Løten og Frisklivssentralen på Hamar

Statsråd Åse Michaelsen møter brukarar og tilsette til frukost på Inn på tunet på Lillehov gård. På Lillehov får menneske med demens delta i ulike typar aktivitetar i heimlege omgivnader. Deretter reiser statsråden til Hamar for å delta i ei trimgruppe i regi av Frisklivssentralen på Hamar. Hun skal også […]


Helseminister Bent Høie åpner Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og helseminister Bent Høie deltar på åpningen av Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og helseminister Bent Høie deltar på omvisning i bygget. Det vil bli lagt rette for foto-muligheter under arrangementet. Lovisenberg har jobbet målrettet for å redusere bruk av tvang. Det nye bygget […]


Helseminister Bent Høie åpner Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og helseminister Bent Høie deltar på åpningen av Lovisenbergs nybygg for psykisk helsevern. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og helseminister Bent Høie deltar på omvisning i bygget. Det vil bli lagt rette for foto-muligheter under arrangementet. Lovisenberg har jobbet målrettet for å redusere bruk av tvang. Det nye bygget […]


Høie til Bergen for å møte helsenæringa

Helseminister Bent Høie og statssekretær Magnus Thue møter helsenæringa på Vestlandet for å høyre kva aktørene i helsesektoren og næringslivet sjølve meiner regjeringa bør leggje vekt på i den nye stortingsmeldinga om helsenæringa. Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet arbeidar med ein ny stortingsmelding om helsenæringa, og vil høyre […]


Åse Michaelsen er ny eldre- og folkehelseminister

Hun får ansvar for omsorgtjenester og folkehelse i departementet. Michaelsen har lang erfaring fra Stortinget, der hun har representert Fremskrittspartiet i 12 år, fra 2005-2017. Hun har vært medlem i valgkomiteen, kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, justiskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen. Michaelsen er 57 år og kommer fra Mandal kommune i […]


Alle nye legemidler skal metodevurderes og tas raskt inn i blåreseptordningen

Fra 1. januar 2018 skal alle nye legemidler gjennom samme vurdering før det blir bestemt om det offentlige skal dekke utgiftene for pasientene. Samtidig kan Statens Legemiddelverk ta opp flere legemidler på blå resept uten Stortingets samtykke. Endringene skal sørge for rask, trygg og lik tilgang til legemidler og klok […]