Norwegian Ministry of Health and Care Services

The Norwegian Ministry of Health and Care Services has overall responsibility for ensuring that the population receives good and equal health and care services.


Helseminister Bent Høie får innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Kompetanse, teknologi, samhandling og psykisk helse. Det er hovedtemaene i ny nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen legger frem i 2019. Onsdag 20. juni møter helseministeren over 80 organisasjoner og brukerrepresentanter for å få de første innspillene. Tid: Onsdag 20. juni kl 10.00 – 13.00 Sted: Henry Dunant-salen på Røde […]


Helseminister Bent Høie til Stavanger 19. juni

Tirsdag 19. juni skal helseminister Bent Høie til Stavanger for å delta under åpningen av helseteknologikonferansen 37 C, besøke “Stasjonen” et lavterskel helse- og omsorgstilbud for rusavhengige og holde tale for det første kullet masterstudenter i Pre-hospital Critical Care (PHCC) som uteksamineres fra Universitetet i Stavanger. Program: Kl. 10.00-11.00: Bent […]


Helseminister Bent Høie deltar på lansering av barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna mandag 18. juni

Helseminister Bent Høie lanserer barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna. Sammen med kommunehelsetjenesten er det utarbeidet et system for å sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får hjelp. Målet er å sikre at barn med utfordringer blir sett, og at de får hjelp tidlig. Statsråden deltar […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og den danske eldreministeren til Mandal og Kristiansand mandag 18. juni

Den danske eldreministeren Thyra Frank kommer til Mandal og Kristiansand for å lære om norsk eldreomsorg og for gjensidig erfaringsutveksling med Norge. Danmark er en av få andre europeiske land som har egen eldreminister. To viktige temaer for besøket er hvordan vi kan sikre aktivitet og felleskap for eldre, og […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen til Modum og Lier onsdag 13. juni

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen skal være med på rullatormila, et mosjonsløp for eldre, i Åmot. Michaelsen skal også gå tur rundt Eiksetra hytte i Lier sammen med Den norske turistforeningen (DNT). I tillegg skal statsråden besøke det private omsorgstilbudet Villa Omsorg i Oslo. Program: Kl. 11.15 – 12.15: Eldre- […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen møter Næringslivsgruppen for bedre kosthold 7. juni

I forbindelse med møtet vil blant annet bensinstasjoner og kiosker slutte seg til intensjonsavtalen som myndigheter og næringslivet har for å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett i befolkningen, samt å øke inntaket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og fisk. Hvordan vi kan fremme et sunt kosthold […]


Vil ha retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier

– Kroppspress fra sosiale medier er krevende for mange barn og unge, og kan føre til dårligere psykisk helse. Vi trenger en økt bevissthet og retningslinjer som kan motvirke dette, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterte til rundebordsmøte […]


Helseminister Bent Høie til Tønsberg og Larvik tirsdag 5. juni

Bent Høie skal åpne Tønsbergregionens nye legevakt. Legevakten vil dekke 100.000 innbyggere i Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommune. I Larvik skal statsråden besøke ambulansefag på Thor Heyerdahl videregående skole. Program: Kl. 10.00 – 11.30: Bent Høie skal åpne Tønsbergregionens nye legevakt. Legevakten vil inneholde flere spesialfunksjoner. Det er blant […]


Rundebordsmøte om kroppspress på sosiale medier

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til rundebordsmøte om kroppspress mot barn og unge i sosiale medier og andre digitale kanaler. Statsrådene inviterer til dialog for å få konkrete forslag til retningslinjer og andre virkemidler som kan motvirke kroppspress og uheldig påvirkning av unge. Påvirkere/influencere, […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøker Bodø og Tverlandet 29. mai

Psykisk helse, aktivitet for eldre, velferdsteknologi og folkehelse står på programmet når statsråden besøker Bodø og Tverlandet tirsdag 29.mai. Dette er sentrale elementer i gjennomføringen av regjeringens eldrereform “Leve Hele Livet”. Program:  kl. 10.15 – 11.10: Besøk på Villa Vekst, adresse: Torvgata 16, Bodø Villa Vekst er et møtested og […]


Helseminister Bent Høie besøker Bergen og Radøy kommune måndag 28. mai

Helseminister Bent Høie og klima- og miljøminister Ola Elvestuen besøker Strax-huset og sprøyterommet i Bergen. Høie skal også besøke mottaks- og oppfølgingssenteret Wergeland og Arna Aktiv, som gir tett oppfølging til personar med rusproblem. I tillegg besøker han Floenkollektivet på Radøy, som er eit medikamentfritt behandlingstilbod for personar som er […]