Norwegian Ministry of Health and Care Services

The Norwegian Ministry of Health and Care Services has overall responsibility for ensuring that the population receives good and equal health and care services.


Foreslår å avvikle meldeordningen og iverksette utvidelse av varslingsplikten ved alvorlige hendelser

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring forslag å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Ordningen har ikke hatt dokumentert effekt, og krever i dag ressurser som kan brukes til å utvide den viktige varslingsordningen ved alvorlige hendelser. – Jeg mener at iverksetting av den vedtatte utvidelsen av varselsordningen […]


Nytt styre og ny bedriftsforsamling i AS Vinmonopolet

Fra 1. juli 2018 er det nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet. Tidligere departementsråd Ellen Seip er utnevnt til styreleder. Vinmonopolet er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene. Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet skal Vinmonopolet bidra til å begrense alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol. Oppnevningsperioden til sittende […]


Michaelsen og Høie møtte brukerne i helse- og omsorgstjenesten

Torsdag 21. juni møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og helseminister Bent Høie Kontaktforum for brukerne av helse- og omsorgstjenesten. – Det er pasientene, brukerne og de pårørende som er hovedpersonene. Skal vi skape pasientens helsetjeneste, må vi lytte til deres erfaringer. Jeg tar med meg alle de gode innspillene […]


Helseminister Bent Høie får innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Kompetanse, teknologi, samhandling og psykisk helse. Det er hovedtemaene i ny nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen legger frem i 2019. Onsdag 20. juni møter helseministeren over 80 organisasjoner og brukerrepresentanter for å få de første innspillene. Tid: Onsdag 20. juni kl 10.00 – 13.00 Sted: Henry Dunant-salen på Røde […]


Helseminister Bent Høie til Stavanger 19. juni

Tirsdag 19. juni skal helseminister Bent Høie til Stavanger for å delta under åpningen av helseteknologikonferansen 37 C, besøke “Stasjonen” et lavterskel helse- og omsorgstilbud for rusavhengige og holde tale for det første kullet masterstudenter i Pre-hospital Critical Care (PHCC) som uteksamineres fra Universitetet i Stavanger. Program: Kl. 10.00-11.00: Bent […]


Helseminister Bent Høie deltar på lansering av barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna mandag 18. juni

Helseminister Bent Høie lanserer barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna. Sammen med kommunehelsetjenesten er det utarbeidet et system for å sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får hjelp. Målet er å sikre at barn med utfordringer blir sett, og at de får hjelp tidlig. Statsråden deltar […]


Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og den danske eldreministeren til Mandal og Kristiansand mandag 18. juni

Den danske eldreministeren Thyra Frank kommer til Mandal og Kristiansand for å lære om norsk eldreomsorg og for gjensidig erfaringsutveksling med Norge. Danmark er en av få andre europeiske land som har egen eldreminister. To viktige temaer for besøket er hvordan vi kan sikre aktivitet og felleskap for eldre, og […]