Norwegian Institute for Public Health

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) acts as a national competence institution placed directly under the Ministry of Health and Care Services. The NIPH is responsible for knowledge production and systematic reviews for the health sector and provides knowledge about the health status in the population, influencing factors and how it can be improved. The institute is a national competence institution in the areas of infectious disease control, physical and mental health
environmental factors, substance abuse, tobacco, nutrition, physical activity and other factors that affects health status and inequality, health-promoting and preventive measures in the population as well as global health


Inviterer 160 000 studentar til spørjeundersøking

studenter, skole. – Vi ber studentane svare heilt ærleg på spørsmåla vi stiller, slik at regjering, studenthelsetenester og studentsamskipnader kan gje studentane eit endå betre helsetilbod i framtida, seier Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet. “Heilt ærleg” er òg namnet på kampanjen som marknadsfører undersøkinga. Undersøkinga er tidlegare gjennomførd i 2010 og i […]


Metode for å vurdere funn i kvalitativ oppsummering

Metoden forskerne har kommet frem til kalles GRADE-CERQual, Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research.  Tidsskriftet Implementation Science har publisert en artikkelserie som forklarer metoden. Oppsummering av kvantitative studier på effekt av tiltak har blitt gjort lenge. Til nå har tilliten til funnene i disse oversiktene blitt vurdert […]


2000 hordalendinger får e-post om fylkeshelseundersøking

Hordaland er det fjerde fylket som gjennomfører ei fylkeshelseundersøking etter ein ny spørreskjema-mal for slike undersøkingar.  I alt skal cirka 70 000 hordalendingar få invitasjon.  I første omgang blir 2000 personar kontakta no i månadsskiftet januar-februar. – Dette er ei testpulje. Dersom alt går som forventa, vil resten av dei 65 000 […]


Stadig flere tenåringsjenter får hjelp for psykiske lidelser

– De vanligste psykiske lidelsene hos jenter i denne aldersgruppen er depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Pål Surén.  Han er en av forfatterne bak rapporten «Psykisk helse i Norge», som Folkehelseinstituttet har skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Forskjeller mellom kjønn I dag er syv prosent […]


Tryggere tatovering på trappene

Rundt 25 prosent av nordmenn under 30 år og rundt 10 prosent over 30 år har tatoveringer. Tatoveringsfarger består av mange ulike kjemikalier, slik som pigmenter (over 50 prosent), bindemiddel, tilsetningsstoffer, løsningsmiddel og eventuelle forurensninger. Helseskadelig Flere av disse kjemikaliene kan være helseskadelige, de kan blant annet gi kreft, forårsake […]


Ny nordisk utdanning innen smittevern

NMR er i gang med å forhandlinger med Göteborgs universitet om prosjektet. Kompetanseheving innenfor smittevern er et sentralt tiltak for å forebygge spredning av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistens. Pasientsikkerhet og forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er et satsningsområde for EU, hvor medlemslandene anbefales å etablere utdanning på ulike nivåer, nasjonalt, […]


NAKMI blir en del av Folkehelseinstituttet

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ble opprettet i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet og tilknyttet Oslo universitetssykehus. Etter bestemmelser fra departementet i mars 2017 om ny organisatorisk tilknytning; fra Oslo universitetssykehus til Folkehelseinstituttet med virkning fra 1. januar 2018. Styrker kompetanse på migrasjonshelse Som en del av Folkehelseinstituttet, […]


Pasientene: Miljøet det beste ved rusinstitusjonene

Resultatene kommer fram i rapporten «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Nasjonale resultater». Det er også laget lokale rapporter for regionale helseforetak, helseforetak, private institusjoner og avdelinger. Alle rapportene er et resultat av en spørreskjemaundersøkelse blant 1172 pasienter (svarprosent 90,6) ved 110 institusjoner. – Pasientenes […]