Norwegian Institute for Public Health

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) acts as a national competence institution placed directly under the Ministry of Health and Care Services. The NIPH is responsible for knowledge production and systematic reviews for the health sector and provides knowledge about the health status in the population, influencing factors and how it can be improved. The institute is a national competence institution in the areas of infectious disease control, physical and mental health
environmental factors, substance abuse, tobacco, nutrition, physical activity and other factors that affects health status and inequality, health-promoting and preventive measures in the population as well as global health


Ny behandling for hjerteklaffer firedoblet på fem år

Hjerte- og karregisteret ble opprettet i 2012 og består av et basisregister med data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret, og åtte tilknyttede nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Hjerte- og karregisterets tall for 2017 viser blant annet at kateterbasert behandling av trange hjerteklaffer øker. Dette er en forholdsvis ny behandlingsmetode. Statistikken viser ellers […]


Utbrudd av Yersiniose

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann. Colourbox Pasientene er mellom 16 og 60 år og de fleste er kvinner. De smittede er bosatt i Troms, Oslo, Akershus, Trøndelag, Vestfold, Rogaland, Nordland og Hordaland. Det er påvist bakterier […]


76 000 eldre fikk utlevert minst 15 ulike legemidler i 2017

Se 30 på topp-legemidlene for alle aldersgrupper her. Dette er blant funnene i Folkehelseinstituttets nye rapport «Reseptregisteret 2013–2017» som ble lagt fram 14. juni. Rapporten har en egen temadel om legemiddelbruk blant eldre. De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på legemiddelgjennomgang og «avmedisinering» blant eldre. – Regelmessig legemiddelgjennomgang […]


Mikroplast i drikkevann

Resultatene viser at mengden mikroplast var null eller nær null. Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen. Folkehelseinstituttet vurderer at mikroplast fra drikkevann vil bidra svært lite til den samlede mengden av mikroplast som vi utsettes for. Med utgangspunkt i foreliggende kunnskap, […]


Infeksjonar med smitte frå mat, vatn og dyr – årsrapport 2017

Betre laboratorietestar avdekkar fleire infeksjonar som skuldast smitte frå mat, vatn, dyr og vektorar som mygg og flått. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com – Fleire pasientar blir no testa rutinemessig for mat- og vassborne sjukdomar, og fordi  fleire blir testa med laboratorieprøver, blir det også  avdekka fleire tilfelle, seier Line Vold, avdelingsdirektør for […]


Språkproblem kan bli fatale i møte med helsetenesta

Foto: Colourbox.com. I avhandlinga si har ho sett på samspelet mellom helsepersonell og pasientar som snakkar dårleg norsk. Språklege barrierar er særleg eit problem når pasienten skal kommunisere kjenslene sine med helsepersonell. – Det viktigaste problemet er at helsepersonell ikkje ser heile pasienten, men berre symptoma. Dermed vert kjenslemessige tema, […]