Norwegian Institute for Public Health

The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) acts as a national competence institution placed directly under the Ministry of Health and Care Services. The NIPH is responsible for knowledge production and systematic reviews for the health sector and provides knowledge about the health status in the population, influencing factors and how it can be improved. The institute is a national competence institution in the areas of infectious disease control, physical and mental health
environmental factors, substance abuse, tobacco, nutrition, physical activity and other factors that affects health status and inequality, health-promoting and preventive measures in the population as well as global health


Ikkje et rå østers og andre rå skjel frå Oslofjorden og kysten av Telemark og Sørlandet

I juli 2018 har Folkehelseinstituttet blitt informert om fire personar med Vibrio vulnificus-infeksjon som blei alvorleg sjuke etter bading i Oslofjorden. Smitteoverføringa skjer oftast gjennom sår ved bading, men i sjeldne tilfelle kan vibriobakteriar også smitte ved at ein et skjel som ikkje er varmebehandla. Sjølv om det ikkje er påvist […]


Høy badevannstemperatur i Oslofjorden øker risikoen for bakteriesmitte

På grunn av langvarig varmt vær mange steder har også badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig. Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Forhold med varm temperatur i Østersjøen og Oslofjorden kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Enkelte slike vibriobakterier, som Vibrio […]


Verdens helseorganisasjon har mål om å eliminere hepatitt som et folkehelseproblem innen 2030

Virushepatitter er en samlebetegnelse på leversykdom forårsaket av ulike virus. De kan gi like symptomer på sykdom, men har svært ulike egenskaper. Smittemåte og sykdomsforløp er også forskjellig. Verdens hepatittdag markeres for å øke oppmerksomheten, bevisstheten og kunnskapen om virus-hepatitter og sykdommene de forårsaker, både globalt og nasjonalt. Tema for […]


Høy badevannstemperatur i Oslofjorden øker risikoen for bakteriesmitte

På grunn av langvarig varmt vær mange steder har også badetemperaturene i en lengre periode vært høyere enn vanlig. Høy vanntemperatur gir bedre vekstbetingelser for enkelte bakterier som finnes i brakk- og saltvann. Forhold med varm temperatur i Østersjøen og Oslofjorden kan føre til økt oppvekst av vibriobakterier. Enkelte slike vibriobakterier, som […]


Fem år etter innføring av HPV vaksine: Stor nedgang i forekomst av HPV

HPV-virus. colourbox.com Nasjonalt oppfølgingsprogram Studien er en del av Folkehelseinstituttets nasjonale oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet. Siden 2011 har jenter fra ulike årskull i alderen 17 og 21 år blitt invitert til å delta i undersøkelsene. Mer enn 40 000 jenter har så langt deltatt ved å sende inn en urinprøve.  I denne studien […]