Norway

In Norway, all hospitals are funded by the public as part of the national budget. However, while medical treatment is free of charge for any person younger than the age of sixteen, residents who have reached adulthood must pay a deductible each year before becoming eligible for an exemption card. The card entitles one to free healthcare for the remainder of that year. All public hospitals in Norway are run by four Regional Health Authorities (RHA) overseen by the Ministry of Health and Care Services. In addition to these public hospitals, there are a small number of privately owned health clinics currently operating.


Automatisering av frikort gir kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati

Fra 1. januar 2017 har begge de to frikortsordningene vært automatisert. Automatiseringen har frigjort ca. 160 årsverk til sammen i NAV og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere saksbehandlingstid. – Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og […]


En spesiell uke

Da jeg åpnet den regionale pasientsikkerhetskonferansen vår denne uken var mange i salen spente på hva jeg kom til å si. Det var ikke bare lett å skulle snakke om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i lys av den siste ukens hendelser.  Uken har vært krevende for Helse Nord, og spesielt medarbeiderne […]


Psykologiutdannede fra ELTE-universitetet kan få norsk autorisasjon

Kandidater som startet på masterutdanningen ved ELTE-universitetet før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, skal få tilbud om et eget opplegg som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog. Helseminister Bent Høie møter i dag representanter for ELTE-kandidatene for å orientere om opplegget som kan føre til autorisasjon som psykolog i […]


Svein Tore Valsø blir ny direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

​Svein Tore Valsø er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet innen spesialisthelsetjenesten siden 1997, i en kombinasjon av lederjobber og fagansvar innen HR. Som leder for et lite lokalsykehus (Rjukan) og styresekretær for Helse Sør RHF, samt viktige oppgaver i Spekter, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset […]


Utlysing av midlar til kvalitetsregister i Helse Vest

Midlane blir delt ut av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest for å bidra til at det blir etablert nye kvalitetsregister som kan nyttast i forbetringsarbeid. Det er eit mål å stimulere registermiljøa i alle helseføretaka i regionen og til at det blir  etablerar kvalitetsregistre på fagområder kor det ikkje eksisterer kvalitetsregistre, eksempelvis […]


Endringer i Helse og omsorgsdepartementet

I statsråd 17. januar ble det gjort i regjeringen. Åse Michaelsen ble utnevnt til ny eldre- og folkehelseminister, mens Bent Høies tittel blir helseminister. Helse- og omsorgsdepartementet styres nå av to statsråder, helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet Eldre- og folkehelseministerens konstitusjonelle ansvar […]


Inviterer 160 000 studentar til spørjeundersøking

studenter, skole. – Vi ber studentane svare heilt ærleg på spørsmåla vi stiller, slik at regjering, studenthelsetenester og studentsamskipnader kan gje studentane eit endå betre helsetilbod i framtida, seier Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet. “Heilt ærleg” er òg namnet på kampanjen som marknadsfører undersøkinga. Undersøkinga er tidlegare gjennomførd i 2010 og i […]


Vi bygger sten på sten

​ Sahlberg forsker helt konkret på endringer i arvematerialet i brystkreftsvulster. Fokuset er særlig rettet mot en gruppe brystkreftpasienter som er såkalt HER2-positive, og mot mekanismer i behandlingsrespons. – Vi bruker både pasientmateriale, cellelinjer og musemodeller i forskningen vår, sier hun. Sahlberg forklarer at i cellelinjer og musemodeller kan man […]