Norway

In Norway, all hospitals are funded by the public as part of the national budget. However, while medical treatment is free of charge for any person younger than the age of sixteen, residents who have reached adulthood must pay a deductible each year before becoming eligible for an exemption card. The card entitles one to free healthcare for the remainder of that year. All public hospitals in Norway are run by four Regional Health Authorities (RHA) overseen by the Ministry of Health and Care Services. In addition to these public hospitals, there are a small number of privately owned health clinics currently operating.


Foreslår å avvikle meldeordningen og iverksette utvidelse av varslingsplikten ved alvorlige hendelser

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring forslag å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Ordningen har ikke hatt dokumentert effekt, og krever i dag ressurser som kan brukes til å utvide den viktige varslingsordningen ved alvorlige hendelser. – Jeg mener at iverksetting av den vedtatte utvidelsen av varselsordningen […]


Ikkje et rå østers og andre rå skjel frå Oslofjorden og kysten av Telemark og Sørlandet

I juli 2018 har Folkehelseinstituttet blitt informert om fire personar med Vibrio vulnificus-infeksjon som blei alvorleg sjuke etter bading i Oslofjorden. Smitteoverføringa skjer oftast gjennom sår ved bading, men i sjeldne tilfelle kan vibriobakteriar også smitte ved at ein et skjel som ikkje er varmebehandla. Sjølv om det ikkje er påvist […]