National Health Care Institute

The National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland) carries out tasks relating to two Dutch statutory health insurance schemes: the Health Insurance Act (Zorgverzekeringswet) and the Long-Term Care Act (Wet langdurige Zorg, Wlz). The National Health Care Institute’s role in maintaining the quality, accessibility and affordability of health care in the Netherlands involves four tasks, i.e. managing the basic health care package; encouraging improvements in health care quality; advising on innovations in health care professions and education; funding.


Farmacotherapeutisch Kompas biedt nu ook inzicht in prijzen en kosten van geneesmiddelen

Nieuwsbericht | 16-02-2018 | 10:00 Overzichten van geneesmiddelkosten en geneesmiddelprijzen maken voortaan ook deel uit van het vernieuwde Farmacotherapeutisch Kompas (FK). Dat betekent dat gebruikers van het FK prijzen kunnen vergelijken van geneesmiddelen binnen een werkzame stof, een geneesmiddelgroep óf bij een gekozen indicatie. Omdat ook de eventuele eigen bijdrage […]


Advies: Longkankermiddel atezolizumab niet in basispakket

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 12:00 Atezolizumab (Tecentriq®) is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan worden. Omdat atezolizumab het derde […]


Advies: Longkankermiddel atezolizumab (Tecentriq®) niet in basispakket

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 12:00 Atezolizumab is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan worden. Omdat atezolizumab het derde beschikbare […]


Zorginstituut: Nusinersen (Spinraza®) tegen huidige prijs niet in basispakket

Nieuwsbericht | 07-02-2018 | 16:00 Nusinersen moet niet worden opgenomen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en het beslag op het totale zorgbudget kleiner wordt. De prijs van nusinersen moet hiervoor met minimaal 85 procent dalen. Om het middel toch zo snel mogelijk beschikbaar […]


Verbetersignalement niercelkanker toont aan: betere inzet kankermedicijnen mogelijk

Nieuwsbericht | 05-02-2018 | 09:00 Zorginstituut Nederland heeft op basis van onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen bij het uitgezaaid niercelcarcinoom een aantal potentiële verbeteringen voor de kankerzorg gesignaleerd. De conclusies over het gepast gebruik van oncolytica bij niercelkanker zijn namelijk ook van waarde voor andere vormen van kanker. Dit […]


Regeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg weer open voor aanvragen

Nieuwsbericht | 31-01-2018 | 15:30 Zorgverleners en patiënten die samenwerken om uitkomstinformatie te gebruiken in het proces van samen beslissen, kunnen vanaf donderdag 1 februari 2018 een aanvraag indienen voor projectsubsidie. Per die datum start de inschrijving voor een nieuwe jaargang van de stimuleringsregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. De […]


Stand van zaken Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre)

Nieuwsbericht | 23-01-2018 | 09:05 De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) heeft maandag 22 januari positief geadviseerd over vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor diabetespatiënten die nu in aanmerking komen voor real time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Zorginstituut Nederland biedt nu als eerstvolgende stap het conceptstandpunt ter consultatie aan veldpartijen in […]


ACP vergadert over de sluisgeneesmiddelen nusinersen en atezolizumab en over gesuperviseerde oefentherapie bij COPD

Nieuwsbericht | 19-01-2018 | 11:52 De ‘sluisgeneesmiddelen nusinersen en atezolizumab’ en het ‘pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD’ worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 26 januari. Pakketsluis De minister van VWS heeft in 2017 onder andere de geneesmiddelen nusinersen (Spinraza®) bij spinale musculaire atrofie (SMA) […]


Monitor Zorginstituut: uitgaven weesgeneesmiddelen stijgen 31% in 4 jaar

Nieuwsbericht | 24-12-2017 | 12:00 De vergoeding van niet-oncologische weesgeneesmiddelen is tussen 2012 en 2015 gestegen van 173 miljoen naar 226 miljoen euro. Het aantal patiënten dat gebruik maakt van een weesgeneesmiddel neemt ook toe. Bij weesgeneesmiddelen gaat het om middelen voor (zeer) zeldzame ziektes, met een vaak ongunstige kosteneffectiviteit. […]


Trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling in basispakket

Nieuwsbericht | 22-12-2017 | 10:00 De trapsgewijze tinnitusspecifieke behandeling wordt vanaf 18 december 2017 uit het basispakket vergoed. Het is een behandeling in twee stappen die speciaal is ontwikkeld voor mensen die voortdurend oorsuizingen (chronische tinnitus) hebben en daar veel last in het dagelijks leven van ondervinden. De trapsgewijze behandeling […]


Zorginstituut: prijs ribociclib bij gemetastaseerde borstkanker niet acceptabel

Nieuwsbericht | 23-12-2017 | 09:00 Ribociclib (Kisqali®) moet niet opgenomen worden in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en de impact op het zorgbudget wordt gereduceerd. Dit adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Gelijkwaardig aan palbociclib De budgetimpact van ribociclib […]


‘Slaappositietrainer’ in basispakket

Nieuwsbericht | 21-12-2017 | 11:12 De Sleep Position Trainer (slaappositietrainer) is verzekerde zorg voor patiënten met lichte tot matige positieafhankelijke slaapapneu (pOSAS). Dit staat in het standpunt ‘Slaappositietrainer (SPT) bij positieafhankelijke slaapapneu syndroom’. Het standpunt gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 september 2017. Het Zorginstituut heeft eerder 2 keer […]


Ruimte voor verdere verbetering gynaecologische zorg en geboortezorg

Nieuwsbericht | 14-12-2017 | 08:58 Geboortezorg en gynaecologische zorg zijn in Nederland van een hoog niveau. Wel is er nog ruimte voor verdere verbetering van deze zorg, namelijk bij bekkenbodemklachten en afwijkingen van het baarmoederweefsel (cervixcytologie). Dit staat in het rapport ‘Systematische analyse Geboortezorg & Zorg bij gynaecologische aandoeningen’, dat […]