National Health Care Institute

The National Health Care Institute (Zorginstituut Nederland) carries out tasks relating to two Dutch statutory health insurance schemes: the Health Insurance Act (Zorgverzekeringswet) and the Long-Term Care Act (Wet langdurige Zorg, Wlz). The National Health Care Institute’s role in maintaining the quality, accessibility and affordability of health care in the Netherlands involves four tasks, i.e. managing the basic health care package; encouraging improvements in health care quality; advising on innovations in health care professions and education; funding.


GGZ-partijen beschrijven wat goede zorg is

Nieuwsbericht | 18-06-2018 | 15:44 De afgelopen jaren hebben partijen in de GGZ intensief gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) biedt nu 35 kwaliteitsstandaarden aan bij Zorginstituut Nederland. Als ze voldoen aan de criteria van het Toetsingskader, neemt het Zorginstituut […]


Architectuurboard Zorg van start

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 12:54 ‘Het Informatieberaad Zorg adviseert over complexe informatievraagstukken en IT-architectuur in de zorg’, dat is de opdracht van de kersverse Architectuurboard Zorg. Vrijdag 8 juni kwamen de leden voor het eerst bij elkaar en daarmee zijn zij officieel van start gegaan. De Architectuurboard Zorg bestaat uit […]


Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en transparanter

Urenregistratie Ongeveer 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van de 3 kraamzorgaanbieders LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA hielden voor de proef de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties […]


Horizonscan Geneesmiddelen geeft nog beter onderbouwd beeld van marktintroductie innovatieve medicijnen

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 13:08 Horizonscangeneesmiddelen.nl biedt steeds meer informatie over de marktintroductie van nieuwe dure geneesmiddelen, en wordt daarom steeds intensiever gebruikt. Op deze openbare website is vanaf nu uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen de komende tijd op de markt komen en wat ze gaan kosten. Ook bij […]


Zorginstituut geeft inzicht in criterium ziektelast als onderdeel van beoordelingen basispakket

Nieuwsbericht | 05-06-2018 | 17:00 Wat is de definitie van het begrip ziektelast? Welke rechtvaardigheidsopvattingen liggen daar aan ten grondslag? En hoe kan een ziektelastgetal bepaald worden? Met de publicatie van het rapport ‘Ziektelast in de praktijk – de theorie en praktijk van het berekenen van ziektelast’ laat het Zorginstituut […]


Bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp van Zorginstituut Nederland vertrekt in november

Per 1 november 2018 vertrekt drs. A.H.J. Moerkamp als voorzitter van de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland. “Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is het na twee termijnen tijd voor andere keuzes”, aldus Arnold Moerkamp. Hij was sinds 1 november 2011 bestuursvoorzitter bij het Zorginstituut. Deze week start […]


Flash Glucose Monitoring verzekerde zorg voor 4 groepen diabetespatiënten

Nieuwsbericht | 30-04-2018 | 17:00 Flash Glucose Monitoring (FGM) is verzekerde zorg voor 4 groepen diabetespatiënten die al in aanmerking komen voor vergoeding van real time continu glucose monitoring (RTCGM). Dit staat in het standpunt ‘Flash Glucose Monitoring’ van Zorginstituut Nederland. Het recht op vergoeding van FGM voor deze patiëntengroepen […]


Zorginstituut meet ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren

Nieuwsbericht | 19-04-2018 | 09:00 Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt […]


Advies Zorginstituut: gesuperviseerde oefentherapie bij COPD vanaf eerste behandeling in basispakket

Nieuwsbericht | 26-03-2018 | 16:12 Oefentherapie onder supervisie van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) kan al vanaf de eerste behandeling in het basispakket worden opgenomen. Dit geldt alleen voor patiënten met matig ernstige tot zeer ernstige COPD. Dat adviseert het Zorginstituut in het pakketadvies ‘Gesuperviseerde […]


Diana Delnoij benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’

Nieuwsbericht | 23-03-2018 | 16:00 Prof. dr. Diana Delnoij start per 1 april 2018 als bijzonder hoogleraar “Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg” aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESPHM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze bijzondere leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland. Delnoij gaat onderzoek […]


Zorginstituut geeft meer duidelijkheid over aanbieden gecombineerde leefstijlinterventies

Nieuwsbericht | 12-03-2018 | 16:47 Patiënten met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s. Toch maken zij weinig gebruik van behandelingen die de risico’s kunnen verminderen. Het gaat om de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deze wordt weinig aangeboden, omdat zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet weten wanneer het vergoed kan worden. Het Zorginstituut geeft […]