Ministry of Health, Welfare and Sport

The Ministry of Health, Welfare and Sport encourages people to adopt healthy life styles: to exercise more, to refrain from smoking, to use alcohol moderately, to practise safe sex and to eat healthily. People who have problems with their health should be able to call on their general practitioner, the hospital or other forms of health care on time. They are insured for this care and therefore have a right to health care. Together with health insurers, health care providers and patient organisations, the Ministry of VWS ensures that there are sufficient facilities and that people have sufficient choices.

Welfare
The Netherlands too has groups of residents that profit less from our welfare state. They are not economically independent or do not take an active part in society. In collaboration with ministries that are focused on the economy, education, housing and the environment, the Ministry of VWS strengthens the social infrastructure. Volunteer work and youth care are important parts of the social policy.

Sport
Sport promotes health, provides social contacts and contributes to self-development. The ‘sports mission’ of the Ministry of VWS is to make it possible for everyone to play sports. In addition, the Ministry focuses on and funds top-level sports, so that the Netherlands can perform well at international tournaments.


Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Nieuwsbericht | 17-08-2018 | 16:30 Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel daratumumab in twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is er sprake van kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab […]


Subsidie voor duurzame zorg

Nieuwsbericht | 26-07-2018 | 13:00 Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. […]


Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Nieuwsbericht | 18-07-2018 | 07:00 Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn […]


Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend

Nieuwsbericht | 11-07-2018 | 14:00 Het hoofdlijnenakkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is getekend door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en 12 partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Ze hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het […]


Hoofdlijnakkoord huisartsen ondertekend

Nieuwsbericht | 11-07-2018 | 13:00 Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport en de partijen uit de huisartszorg hebben het hoofdlijnakkoord ondertekend.  De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). […]


Preventieve HIV-remmers (PrEP) worden verstrekt voor een periode van vijf jaar

Nieuwsbericht | 10-07-2018 | 16:00 PrEP wordt binnen een onderzoekssetting voor een periode van vijf jaar verstrekt aan de hoogrisicogroep van mannen die seks hebben met mannen (MSM). Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag bekend gemaakt. Op basis van schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen hiervan gebruik […]


Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45 Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus […]


Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 15:45 De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen. Minister […]


Blokhuis: jaarlijks 4 miljoen euro naar onderzoek Lifelines tot 2024

Nieuwsbericht | 05-07-2018 | 07:00 Derde onderzoeksronde Lifelines in 2019 van start Lifelines, de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners in de noordelijke provincies gedurende dertig jaar wordt verzameld, start in 2019 met de derde onderzoeksronde onder alle Lifelines-deelnemers. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, de RUG en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Deze gezamenlijke inzet […]


Blokhuis bereikt onderhandelaarsakkoord hoofdlijnen toekomst geestelijke gezondheidszorg

Nieuwsbericht | 04-07-2018 | 16:00 De mens centraal in onderhandelaarsakkoord GGZ Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein afspraken gemaakt om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren. Het ideaalbeeld voor de toekomst van de GGZ waar […]


Afspraken over passend vervoer personen met verward gedrag in Friesland en Drenthe

Nieuwsbericht | 02-07-2018 | 12:00 Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben vandaag met samenwerkingspartners in de provincies Drenthe en Friesland een convenant ondertekend over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het doel van de afspraken is om die personen onder minder stressvolle […]