Ministry of Health, Welfare and Sport

The Ministry of Health, Welfare and Sport encourages people to adopt healthy life styles: to exercise more, to refrain from smoking, to use alcohol moderately, to practise safe sex and to eat healthily. People who have problems with their health should be able to call on their general practitioner, the hospital or other forms of health care on time. They are insured for this care and therefore have a right to health care. Together with health insurers, health care providers and patient organisations, the Ministry of VWS ensures that there are sufficient facilities and that people have sufficient choices.

Welfare
The Netherlands too has groups of residents that profit less from our welfare state. They are not economically independent or do not take an active part in society. In collaboration with ministries that are focused on the economy, education, housing and the environment, the Ministry of VWS strengthens the social infrastructure. Volunteer work and youth care are important parts of the social policy.

Sport
Sport promotes health, provides social contacts and contributes to self-development. The ‘sports mission’ of the Ministry of VWS is to make it possible for everyone to play sports. In addition, the Ministry focuses on and funds top-level sports, so that the Netherlands can perform well at international tournaments.


Advies experiment gesloten coffeeshopketen aangeboden aan ministers

Nieuwsbericht | 20-06-2018 | 18:15 Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen is vandaag aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van […]


Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa

Nieuwsbericht | 16-06-2018 | 08:00 Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom samen met hen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende ambities […]


Minister Bruins presenteert maatregelen om uitgavengroei geneesmiddelen te beheersen

Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 15:45 Lagere maximumprijzen, scherper inkopen en beter kijken welke geneesmiddelen tegen welke prijs vergoed worden.  Dat zijn drie belangrijke onderwerpen in een nieuw pakket aan maatregelen van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Doel is de uitgavengroei aan geneesmiddelen te beheersen. 467 miljoen euro minder groei […]


Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 06:30 Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te […]


Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 ondertekend

Nieuwsbericht | 04-06-2018 | 08:46 Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en partijen in de medisch-specialistische zorg hebben vandaag het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 ondertekend. Op 26 april was al een onderhandelaarsakkoord bereikt. Alle achterbannen hebben met het akkoord ingestemd. De afspraken in het akkoord zijn gemaakt tussen het ministerie van […]


Verzekerdeninvloed wettelijk vastgelegd

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 16:00 Verzekerden krijgen de mogelijkheid om hun meningen en wensen kenbaar te maken over het zorginkoop- en het klantcommunicatiebeleid van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten hiervoor een schriftelijke inspraakregeling vastleggen en een representatieve, deskundige en onafhankelijke verzekerdenvertegenwoordiging organiseren. De vertegenwoordiging moet het eens zijn met de inspraakregeling en […]


Benoeming directeur-generaal RIVM bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 16:00 Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat […]


Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 16:00 Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister […]


Handelsmissie India levert 170 miljoen euro op

De handelsmissie naar India heeft nu al naar schatting 170 miljoen euro aan contracten opgeleverd tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en organisaties. Minister-president Rutte was deze week samen met de ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schouten (Landbouw), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en […]


Staatssecretaris Blokhuis en elf partijen stellen behoeften mens centraal bij opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Nieuwsbericht | 24-05-2018 | 16:08 Vandaag stellen 11 betrokken organisaties, samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn), de meerjarenagenda voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang vast. Hiermee spreken zij af de komende vier jaar intensief samen te werken aan de noodzakelijke voorwaarden voor sociale inclusie: de meest kwetsbare mensen moeten veilig […]


Nederland en India strijden samen tegen antibioticaresistentie

Nederland en India gaan nauwer samenwerken op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft hierover vandaag afspraken gemaakt tijdens zijn bezoek aan Delhi. De afspraken gaan over Nederlandse hulp bij het opzetten van een samenwerkingsstructuur in India, en het inrichten en professionaliseren van een surveillance […]


Brede kabinetsdelegatie op handelsmissie naar India

Minister-president Rutte, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins reizen tussen 23 en 25 mei naar India voor een werkbezoek en handelsmissie. De handelsmissie […]