Dutch Healthcare Authority

The Dutch Healthcare Authority (NZa) is an autonomous administrative authority, falling under the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). The duties and tasks of the NZa have been laid down in the Healthcare Market Regulation Act. The NZa has over 400 employees.


NZa verruimt mogelijkheden voor e-health

Nieuwsbericht | 18-06-2018 | 15:40 Aanbieders en verzekeraars kunnen makkelijker afspraken maken over e–health. Door digitale consulten, of telemonitoring van patiënten kunnen behandelaren vaker zorg op afstand bieden. Patiënten kunnen die zorg dan thuis krijgen en hoeven niet naar de arts of het ziekenhuis te reizen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft […]


Toename meldingen zorgfraude in 2017

Nieuwsbericht | 13-06-2018 | 09:44 In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In 2017 is […]


NZa maakt vergoeding preventie mogelijk

Nieuwsbericht | 04-06-2018 | 12:55 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijlcoaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 2019 kan de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met […]


Boete van € 400.000 voor ggz-aanbieder wegens onterechte declaraties

Nieuwsbericht | 31-05-2018 | 13:25 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft ggz-aanbieder HSK een boete van € 400.000 opgelegd wegens foutieve declaraties in de periode van 2013 tot en met 2015. HSK declareerde bij zorgverzekeraars de behandeling van mensen met werk-gerelateerde burn-outklachten als een behandeling van een psychische stoornis.  Beeld: ©isk De […]


Zorginkoop medisch-specialistische zorg 2019 kan van start

Nieuwsbericht | 30-04-2018 | 11:03 De NZa publiceert vandaag de zorgprestaties en maximumtarieven voor de medisch-specialistische zorg in 2019. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen hiermee van start met de contractonderhandelingen voor 2019.  De belangrijkste wijzigingen voor 2019 zijn: Consult telemonitoringZorgaanbieders kunnen consulten bij telemonitoring voortaan makkelijker declareren. Bij telemonitoring wordt de […]


NZa: meer aandacht voor aard en ernst zorgvraag bij contractering wijkverpleging

Nieuwsbericht | 26-04-2018 | 15:35 In de contractering van wijkverpleging gaat veel goed. Dit signaleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor contractering wijkverpleging. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken maken. Zo krijgt de patiënt uiteindelijk betere zorg. Zorgverzekeraars regelen bijvoorbeeld achtervang voor kinderen die ernstig ziek […]


Boete voor Tandzorg Groep

Nieuwsbericht | 12-04-2018 | 14:00 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een boete van € 400.000 op aan de Tandzorg Groep. Een deel van de patiënten van deze groep tandartspraktijken betaalde in 2015 tot medio 2016 te veel voor materiaal- en techniekkosten zonder dat zij dit wisten. Beeld: ©isk Een deel van […]


NZa: wachttijden te hoog voor mensen met autisme, persoonlijkheids- of angststoornissen

Nieuwsbericht | 11-04-2018 | 07:00 De wachttijden voor bepaalde diagnoses in de ggz zijn langer dan de door de specialisten zelf afgesproken Treeknormen. De wachttijden verschillen bovendien per regio. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit op basis van verzamelde wachttijdgegevens over de eerste maanden van dit jaar. Brancheorganisaties van zorgaanbieders en […]


Nieuwe werkwijze voor publiceren wachttijden in de medisch-specialistische zorg

Nieuwsbericht | 10-04-2018 | 12:15 Ziekenhuizen en behandelklinieken publiceren maandelijks een overzicht van de wachttijden voor polikliniekbezoeken, behandelingen en diagnostiek per vestigingslocatie op hun website. Voor patiënten en voor zorgverzekeraars is het belangrijk dat er goede en actuele informatie beschikbaar is over deze wachttijden. Beeld: ©isk Vanaf 1 augustus 2018 […]