Dutch Healthcare Authority

The Dutch Healthcare Authority (NZa) is an autonomous administrative authority, falling under the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). The duties and tasks of the NZa have been laid down in the Healthcare Market Regulation Act. The NZa has over 400 employees.


NZa tevreden over zorgverzekeraars, maar aanpak wachttijden en vindbaarheid informatie blijven aandachtspunt

Nieuwsbericht | 17-08-2018 | 15:30 Alle inwoners van Nederland zijn verplicht verzekerd voor ziektekosten. Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat hun verzekerden op tijd goede zorg krijgen tegen een betaalbare prijs. Zij hebben dan ook een spilfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en […]


Zorgverzekeraars vergoeden wat in de polisvoorwaarden is opgenomen; wat patiënt zelf betaalt moet duidelijker

Nieuwsbericht | 16-08-2018 | 15:00 Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. We hebben de 2 zorgverzekeraars hierop aangesproken en […]


NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019

Nieuwsbericht | 16-07-2018 | 11:26 De prestaties en maximale tarieven voor verloskundige zorg in 2019 zijn bekend. De maximale tarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken en zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast. Beeld: ©isk Meer ruimte voor maatwerkafspraken Belangrijke […]


Lichtpuntjes bij aanpak wachttijden in de zorg, maar nog geen echte verbetering

Nieuwsbericht | 06-07-2018 | 16:51 De lange wachttijden voor medische behandelingen staan op de agenda in de zorg. In verschillende sectoren werken aanbieders en zorgverzekeraars samen om te lange wachttijden aan te pakken. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit in ‘Wachttijdprojecten tussenstand’ waarin wij een overzicht geven van de aanpak van de […]


Grote herijking tarieven langdurige zorg

Nieuwsbericht | 04-07-2018 | 15:46 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beleidsregels voor de langdurige zorg voor 2019 vastgesteld. Voor de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz komen nieuwe tarieven. Voor de verpleging en verzorging komen er nieuwe tarieven voor een deel van de prestaties. De basis voor de tarieven is het kostenonderzoek dat wij in goede […]


NZa volgt verbeterplannen VUmc

Nieuwsbericht | 04-07-2018 | 12:37 Het Openbaar Ministerie en VUmc hebben een schikking getroffen na onrechtmatige declaraties op de afdeling kindergeneeskunde. Onderdeel van de schikking is een verbeterplan met maatregelen om te voorkomen dat soortgelijke fouten in de toekomst weer gemaakt worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het plan uitvoerig […]


Kaljouw per 1 juli voorzitter Csz

Nieuwsbericht | 03-07-2018 | 14:36 Het College sanering zorginstellingen (CSZ) wordt sinds 1 juli bestuurd door de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De raad van bestuur bestaat uit Marian Kaljouw (voorzitter)  en Wim Sijstermans. De medewerkers van het college dat toezicht houdt op vastgoed in de zorg […]