The Netherlands

Healthcare in the Netherlands can be divided in several ways: firstly in three different echelons; secondly in somatic versus mental healthcare; and thirdly in “cure” (short term) versus “care” (long term). Home doctors (huisartsen, comparable to general practitioners) form the largest part of the first echelon. Being referred by a first echelon professional is frequently required for access to treatment by the second and third echelons, or at least to qualify for insurance coverage for that treatment. The Dutch health care system is quite effective in comparison to other western countries but is not the most cost-effective. Costs are said to be high because of over-use of in-patient care, institutionalised psychiatric care and elderly care.


Minister Bruno Bruins investeert 10 miljoen extra per jaar in topsport

Nieuwsbericht | 20-02-2018 | 17:29 Meer topcoaches van Nederlandse bodem, extra deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages voor topsporters, betere herkenning en ontwikkeling van toptalenten en meer geld voor financiële voorzieningen voor talenten en topsporters. Dat is een greep uit de doelen die minister Bruno Bruins (Sport) de komende jaren […]


Farmacotherapeutisch Kompas biedt nu ook inzicht in prijzen en kosten van geneesmiddelen

Nieuwsbericht | 16-02-2018 | 10:00 Overzichten van geneesmiddelkosten en geneesmiddelprijzen maken voortaan ook deel uit van het vernieuwde Farmacotherapeutisch Kompas (FK). Dat betekent dat gebruikers van het FK prijzen kunnen vergelijken van geneesmiddelen binnen een werkzame stof, een geneesmiddelgroep óf bij een gekozen indicatie. Omdat ook de eventuele eigen bijdrage […]


Ierland wil zich aansluiten bij geneesmiddelencoalitie BeNeLuxA

Nieuwsbericht | 14-02-2018 | 08:06 Ierland wil zich aansluiten bij BeNeLuxA. Dat heeft de Ierse minister voor Volksgezondheid, Simon Harris, bekend gemaakt. Dit samenwerkingsverband van Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk, is opgericht om gezamenlijk prijsonderhandelingen te gaan voeren met farmaceutische bedrijven, informatie uit te wisselen en samen te werken bij […]


Staatssecretaris Blokhuis bezoekt zorginstellingen Caribisch Nederland en Colombia

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 10:11 Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bezoekt van dinsdag 13 tot en met dinsdag 20 februari Aruba, Bonaire, Curaçao en Colombia. Hij maakt kennis met verschillende (jeugd)zorginstellingen op de eilanden en in Colombia. Zo krijgt hij inzicht in het zorgaanbod en de kwaliteit daarvan, waar de inwoners […]


Advies: Longkankermiddel atezolizumab niet in basispakket

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 12:00 Atezolizumab (Tecentriq®) is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan worden. Omdat atezolizumab het derde […]


Advies: Longkankermiddel atezolizumab (Tecentriq®) niet in basispakket

Nieuwsbericht | 12-02-2018 | 12:00 Atezolizumab is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan worden. Omdat atezolizumab het derde beschikbare […]


Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme en polarisatie

Nieuwsbericht | 08-02-2018 | 13:30 Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf vandaag terecht bij het nieuwe Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie). Vandaag werd het platform officieel door minister Hugo de Jonge (VWS) geopend. Professionals die met […]


Zorginstituut: Nusinersen (Spinraza®) tegen huidige prijs niet in basispakket

Nieuwsbericht | 07-02-2018 | 16:00 Nusinersen moet niet worden opgenomen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van het middel verbetert en het beslag op het totale zorgbudget kleiner wordt. De prijs van nusinersen moet hiervoor met minimaal 85 procent dalen. Om het middel toch zo snel mogelijk beschikbaar […]


ACP vergadert over de sluisgeneesmiddelen nusinersen en atezolizumab

Nieuwsbericht | 19 januari 2018 De ‘sluisgeneesmiddelen nusinersen en atezolizumab’ worden besproken in de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) op vrijdag 26 januari. Pakketsluis De minister van VWS heeft in 2017 onder andere de geneesmiddelen nusinersen (Spinraza®) bij spinale musculaire atrofie (SMA) en atezolizumab (Tecentriq®) bij gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker […]


Blokhuis: problematisch alcoholgebruik ook onderdeel van Nationaal Preventieakkoord

Nieuwsbericht | 06-02-2018 | 08:00 Het Nationaal Preventieakkoord zal niet alleen gaan over de aanpak van roken en overgewicht maar ook over het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Dat maakt staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris sprak in de afgelopen maanden met […]