The Netherlands

Healthcare in the Netherlands can be divided in several ways: firstly in three different echelons; secondly in somatic versus mental healthcare; and thirdly in “cure” (short term) versus “care” (long term). Home doctors (huisartsen, comparable to general practitioners) form the largest part of the first echelon. Being referred by a first echelon professional is frequently required for access to treatment by the second and third echelons, or at least to qualify for insurance coverage for that treatment. The Dutch health care system is quite effective in comparison to other western countries but is not the most cost-effective. Costs are said to be high because of over-use of in-patient care, institutionalised psychiatric care and elderly care.


Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen

Nieuwsbericht | 17-08-2018 | 16:30 Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft met succes onderhandeld over de prijs van het middel daratumumab in twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is er sprake van kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab […]


NZa tevreden over zorgverzekeraars, maar aanpak wachttijden en vindbaarheid informatie blijven aandachtspunt

Nieuwsbericht | 17-08-2018 | 15:30 Alle inwoners van Nederland zijn verplicht verzekerd voor ziektekosten. Zorgverzekeraars zorgen ervoor dat hun verzekerden op tijd goede zorg krijgen tegen een betaalbare prijs. Zij hebben dan ook een spilfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit beoordeelt jaarlijks hoe zorgverzekeraars hun wettelijke taken en […]


Zorgverzekeraars vergoeden wat in de polisvoorwaarden is opgenomen; wat patiënt zelf betaalt moet duidelijker

Nieuwsbericht | 16-08-2018 | 15:00 Zorgverzekeraars vergoeden wat zij in de polisvoorwaarden hebben opgenomen als verzekerden naar een niet gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Slechts in een enkel geval wijkt dit af. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar aanleiding van een onderzoek hiernaar. We hebben de 2 zorgverzekeraars hierop aangesproken en […]


Totale parenterale voeding (TPV) alleen vergoeden uit geneeskundige zorg

Nieuwsbericht | 07-08-2018 | 09:00 Totale parenterale voeding (TPV) moet vanaf 1 januari 2020 voor alle TPV-patiënten alleen nog worden vergoed uit de geneeskundige zorg. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid of de vergoeding van deze zorg valt onder de farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg of geneeskundige (medisch-specialistische) zorg. Dat […]


Subsidie voor duurzame zorg

Nieuwsbericht | 26-07-2018 | 13:00 Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. […]


Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Nieuwsbericht | 18-07-2018 | 07:00 Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn […]


NZa publiceert prestaties en tarieven verloskundige zorg in 2019

Nieuwsbericht | 16-07-2018 | 11:26 De prestaties en maximale tarieven voor verloskundige zorg in 2019 zijn bekend. De maximale tarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken en zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast. Beeld: ©isk Meer ruimte voor maatwerkafspraken Belangrijke […]


'Voorwaardelijke toelating' wordt Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt

Nieuwsbericht | 16-07-2018 | 11:30 In 2019 wordt de regeling voor ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’ vervangen door de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Het doel is veelbelovende behandelingen, medische technologie, hulpmiddelen en geneesmiddelen nog sneller beschikbaar te stellen aan patiënten.Het Zorginstituut bereidt zich de komende maanden voor op de uitvoering van […]