The Netherlands

Healthcare in the Netherlands can be divided in several ways: firstly in three different echelons; secondly in somatic versus mental healthcare; and thirdly in “cure” (short term) versus “care” (long term). Home doctors (huisartsen, comparable to general practitioners) form the largest part of the first echelon. Being referred by a first echelon professional is frequently required for access to treatment by the second and third echelons, or at least to qualify for insurance coverage for that treatment. The Dutch health care system is quite effective in comparison to other western countries but is not the most cost-effective. Costs are said to be high because of over-use of in-patient care, institutionalised psychiatric care and elderly care.


Advies experiment gesloten coffeeshopketen aangeboden aan ministers

Nieuwsbericht | 20-06-2018 | 18:15 Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen is vandaag aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Het advies van de commissie onder leiding van voorzitter professor André Knottnerus is van belang voor de inrichting van […]


NZa verruimt mogelijkheden voor e-health

Nieuwsbericht | 18-06-2018 | 15:40 Aanbieders en verzekeraars kunnen makkelijker afspraken maken over e–health. Door digitale consulten, of telemonitoring van patiënten kunnen behandelaren vaker zorg op afstand bieden. Patiënten kunnen die zorg dan thuis krijgen en hoeven niet naar de arts of het ziekenhuis te reizen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft […]


GGZ-partijen beschrijven wat goede zorg is

Nieuwsbericht | 18-06-2018 | 15:44 De afgelopen jaren hebben partijen in de GGZ intensief gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO) biedt nu 35 kwaliteitsstandaarden aan bij Zorginstituut Nederland. Als ze voldoen aan de criteria van het Toetsingskader, neemt het Zorginstituut […]


Kabinet: Nederland dé digitale koploper van Europa

Nieuwsbericht | 16-06-2018 | 08:00 Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die doelstelling waar te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom samen met hen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie met 24 bijbehorende ambities […]


Minister Bruins presenteert maatregelen om uitgavengroei geneesmiddelen te beheersen

Nieuwsbericht | 15-06-2018 | 15:45 Lagere maximumprijzen, scherper inkopen en beter kijken welke geneesmiddelen tegen welke prijs vergoed worden.  Dat zijn drie belangrijke onderwerpen in een nieuw pakket aan maatregelen van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Doel is de uitgavengroei aan geneesmiddelen te beheersen. 467 miljoen euro minder groei […]


Architectuurboard Zorg van start

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 12:54 ‘Het Informatieberaad Zorg adviseert over complexe informatievraagstukken en IT-architectuur in de zorg’, dat is de opdracht van de kersverse Architectuurboard Zorg. Vrijdag 8 juni kwamen de leden voor het eerst bij elkaar en daarmee zijn zij officieel van start gegaan. De Architectuurboard Zorg bestaat uit […]


Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en transparanter

Urenregistratie Ongeveer 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van de 3 kraamzorgaanbieders LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA hielden voor de proef de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. Deze toepassing liet het Zorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopard om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties […]


Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Nieuwsbericht | 14-06-2018 | 06:30 Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te […]


Toename meldingen zorgfraude in 2017

Nieuwsbericht | 13-06-2018 | 09:44 In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In 2017 is […]


Publicatie Horizonscan Geneesmiddelen juni 2018

Nieuwsbericht | Zorginstituut Nederland | Horizonscan geneesmiddelen geeft nog beter onderbouwd beeld van marktintroductie innovatieve medicijnen De website Horisonscan Geneesmiddelen biedt steeds meer informatie over de marktintroductie van nieuwe dure geneesmiddelen, en wordt daarom steeds intensiever gebruikt. Op deze openbare website is vanaf heden uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen […]


Horizonscan Geneesmiddelen geeft nog beter onderbouwd beeld van marktintroductie innovatieve medicijnen

Nieuwsbericht | 12-06-2018 | 13:08 Horizonscangeneesmiddelen.nl biedt steeds meer informatie over de marktintroductie van nieuwe dure geneesmiddelen, en wordt daarom steeds intensiever gebruikt. Op deze openbare website is vanaf nu uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen de komende tijd op de markt komen en wat ze gaan kosten. Ook bij […]