Health Data Protection Agency

Health Data Protection Agency sets health data on activity, economy and quality available to health professionals, administrators in regions and municipalities as well as citizens and other key users, strengthens overall digitalization and promotes a coherent data and IT architecture in the healthcare system focusing on information security, ensures a range of areas of comprehensive and validated health data for patient treatment and research, monitors and follows up on policy goals and agreements, including quality and efficiency in the health field, strengthens the coordination of the overall digitization of healthcare and coordinates work on health data and cross-sectional healthcare and sets common goals in terms of strategies, agreements and IT architecture.


Rapport ser nærmere på børn og unges psykiske lidelser

I en ny publikation stiller Sundhedsdatastyrelsen skarpt på børn og unge med angst eller depression, ADHD eller spiseforstyrrelser. Helt nøjagtigt på forekomst, nye tilfælde og aktiviteten i de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Publikationen er udgivet som en del af Sundhedsstyrelsens nye nationale forløbsprogrammer for de tre målgrupper og viser bl.a. […]


Ny chef i Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsens Direktionssekretariat har fået ny afdelingschef pr. 1. oktober 2017. Steen Heilmann er 52 år og uddannet HA jur., cand.merc.aud. og Master of Public Administration. Han har stor organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring, og har tidligere været kontorchef i SKAT, vicedirektør på DTU Systembiologi, administrationschef i Ankestyrelsen og institutchef på Metropol.


Ny strategi lægger grunden for mere og bedre digitalisering af sundhedsvæsnet

Sikkerheden om borgernes sundhedsdata skal fastholdes og styrkes, så relevante oplysninger helt trygt kan blive delt på tværs af sundhedsvæsnet. Der skal skabes bedre infrastruktur, så it-systemerne på sundhedsområdet taler sammen. Og så skal digitalisering understøtte et sundhedsvæsen, hvor der er tænkt på den enkelte patient. Det er hovedpunkterne i […]


Sådan er danskernes kontakt med det regionale sundhedsvæsen

Sundhedsdatastyrelsens publikation ’Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2016’ er nu klar til at blive nærstuderet. Her finder man tal på alt fra danskernes indlæggelser og ambulante besøg på offentlige og private sygehuse, til konsultationer hos speciallæger og meget andet. Udgangspunkt i to registre  Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af […]