Health Data Protection Agency

Health Data Protection Agency sets health data on activity, economy and quality available to health professionals, administrators in regions and municipalities as well as citizens and other key users, strengthens overall digitalization and promotes a coherent data and IT architecture in the healthcare system focusing on information security, ensures a range of areas of comprehensive and validated health data for patient treatment and research, monitors and follows up on policy goals and agreements, including quality and efficiency in the health field, strengthens the coordination of the overall digitization of healthcare and coordinates work on health data and cross-sectional healthcare and sets common goals in terms of strategies, agreements and IT architecture.


Forløbstid til kræftbehandling i pakkeforløb er blevet kortere fra 2013 til 2016

For at kvalificere dialogen om monitorering af pakkeforløb på kræftområdet har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en analyse om disse forløb. Formålet med analysen er at belyse forløbstiderne udover anbefalede forløbstider for pakkeforløb for kræftområdet med fokus på tiden fra borgeren er henvist til undersøgelse i regi af pakkeforløb til behandlingen er startet. […]


Direktiv om netværks- og informationssikkerhed er trådt i kraft den 10. maj

EU’s direktiv om netværks- og informationssikkerhed er blevet implementeret i dansk lovgivning gennem Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren og de to bekendtgørelser: Bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester og Bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren til Sundhedsdatastyrelsen. NIS-loven indebærer, at operatører af […]


Nye tal for medicinsk cannabis

Den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, som gør det muligt for læger at udskrive cannabisprodukter, har været i gang siden 1. januar 2018. Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu det andet ’MedicinForbrug – Indblik’, som går tæt på udbredelsen af forsøgsordningen med medicinsk cannabis i løbet af de to første måneder. Indblikket bygger […]


Speciallæger udskriver oftest børnenes første recept på psykofarmaka

Sundhedsdatastyrelsen har kigget nærmere på børns køb af psykofarmaka. Psykofarmaka er en bred betegnelse for lægemidler, der anvendes til behandling af psykiske lidelser eller forstyrrelser. Fald i børns brug af antidepressive- og antipsykotiske lægemidler Siden 2011-2012 har der været et fald i antallet af børn, der indløser recept på antidepressive- […]


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør tal for medicinsk cannabis

Fra årsskiftet blev det muligt for læger at udskrive medicinsk cannabis i en fireårig forsøgsordning. I den forbindelse har Sundhedsdatastyrelsen oplevet stor interesse for at få indblik i tal angående udstedte recepter og solgt medicinsk cannabis. Nu offentliggør Sundhedsdatastyrelsen første ’MedicinForbrug – Indblik’, som går tæt på udbredelsen af forsøgsordningen […]


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør nu tal fra monitorering af udredningsretten for 4. kvartal 2017

Udredningsretten indebærer, at patienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015), hvis det er fagligt muligt. Udredning betyder, at man enten skal have afdækket, hvilken behandling borgeren skal tilbydes, eller mistanken om sygdom skal afkræftes. Hvis ikke […]


Flere blev behandlet inden for anbefalede tider i pakkeforløb for kræft

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der i 4. kvartal 2017 var 5.153 forløb, hvor borgere efter henvisning til undersøgelse i pakkeforløb for kræftområdet for organspecifikke kræfttyper, hvilket eksempelvis kunne være kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst, er startet behandling for kræftsygdom. Dette er 12 procent flere […]


Rigsrevisionens beretning om ransomware

Rigsrevisionen har den 21. februar 2018 offentliggjort en beretning om beskyttelse mod ransomware, som bygger på en it-revision hos en række statslige institutioner, herunder Sundhedsdatastyrelsen gennemført i foråret 2017. Revisionen omfatter hele Sundheds- og Ældreministeriets område (undtaget Lægemiddelstyrelsen), da Sundhedsdatastyrelsen varetager it-funktionen på koncernniveau. 15 ud af 20 mål er helt […]


Rapport ser nærmere på børn og unges psykiske lidelser

I en ny publikation stiller Sundhedsdatastyrelsen skarpt på børn og unge med angst eller depression, ADHD eller spiseforstyrrelser. Helt nøjagtigt på forekomst, nye tilfælde og aktiviteten i de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Publikationen er udgivet som en del af Sundhedsstyrelsens nye nationale forløbsprogrammer for de tre målgrupper og viser bl.a. […]


Ny chef i Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsens Direktionssekretariat har fået ny afdelingschef pr. 1. oktober 2017. Steen Heilmann er 52 år og uddannet HA jur., cand.merc.aud. og Master of Public Administration. Han har stor organisatorisk og ledelsesmæssig erfaring, og har tidligere været kontorchef i SKAT, vicedirektør på DTU Systembiologi, administrationschef i Ankestyrelsen og institutchef på Metropol.


Ny strategi lægger grunden for mere og bedre digitalisering af sundhedsvæsnet

Sikkerheden om borgernes sundhedsdata skal fastholdes og styrkes, så relevante oplysninger helt trygt kan blive delt på tværs af sundhedsvæsnet. Der skal skabes bedre infrastruktur, så it-systemerne på sundhedsområdet taler sammen. Og så skal digitalisering understøtte et sundhedsvæsen, hvor der er tænkt på den enkelte patient. Det er hovedpunkterne i […]