Danish Patient Safety Authority

The Danish Patient Safety Authority supervises authorised health professionals and health organisations, offers advice about communicable diseases, health conditions relevant in the issuance of driving licences and to conduct inquests, etc, issues registrations in 16 different healthcare professions to both Danish and foreign healthcare professionals, issue permissions to practice independently as a medical doctor, dentist or chiropractor, issues specialist registrations in the 38 medical specialities and specialist registrations in the two dental specialties, resolves complaints about infringement of patient rights and complaints about treatment provided in the health service when the criticism concerns a treatment facility and not an individual healthcare provider, handles the central administration of the reporting system for adverse events in the health service and contribute to using knowledge about adverse events and knowledge from patient and compensation cases in a preventive way.
give advice about the right to medical assistance in other countries pursuant to Danish legislation, EU regulation and other international agreements. In addition, the Danish Patient Safety Authority serves as secretariat to (the Danish Health Services Disciplinary Board, which processes complaints about health services provided by an individual healthcare provider, the Patient Compensation Appeals Board, which processes complaints about decisions made by the Patient Compensation Association in cases about treatment and pharmaceutical injuries, the Psychiatric Patients’ Appeals Board, which processes complaints about decisions made by the Psychiatric Patients’ Complaints Board and the Abortion Appeals Board, which handles complaints about decisions made by the regional abortion and sterilisation councils.)


Forebyggende behandling til børn og personale efter meningokoksygdom i Nordstjernen i Brøndby

19. februar 2018 Alle børn og personale fra daginstitutionen Nordstjernen i Brøndby bliver tilbudt forebyggende behandling og efterfølgende vaccination, efter at to børn har fået konstateret meningokoksygdom. To børn fra daginstitutionen Nordstjernen i Brøndby har inden for kort tid fået konstateret meningokoksygdom. Begge børn har det godt igen efter at […]


Sikker håndtering af tandlæge-patienter i antitrombotisk behandling

15. februar 2018 Når tandlæger behandler patienter i antitrombotisk behandling, kan der være brug for at tage nogle særlige forholdsregler. Derfor har styrelsen for Patientsikkerhed udgivet en guide til området. I forbindelse med tilsyn i tandlægeklinikker har tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed fået en del spørgsmål om håndtering af patienter […]


Invitation til forskere: Dialogmøde om utilsigtede hændelser

12. februar 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede forskere til dialogmøde om potentialet for forskning i data om utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Styrelsen for Patientsikkerhed driver Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor sundhedspersoner hvert år rapporterer ca. 175.000 utilsigtede hændelser. Styrelsen ønsker en tættere dialog med de danske forskningsmiljøer om muligheden for […]


Løsningsmodeller for registrering af frivillige

1. februar 2018 Den 24. januar 2018 havde Styrelsen for Patientsikkerhed inviteret en række organisationer fra det frivillige Danmark til at drøfte udfordringerne med registrering af behandlingssteder, der benytter frivillig arbejdskraft. Der blev blandt andet talt om muligheden for en bagatelgrænse. En række frivillige foreninger og organisationer deltog 24. januar […]


8 konkrete initiativer skal genskabe tillid og samarbejde

31. januar 2018 Sundhedsministeren er nu klar med otte konkrete initiativer, som skal genskabe tilliden og samarbejdet mellem sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Initiativerne kommer efter dialog med Lægeforeningen, Danske Sygeplejeråd og Styrelsen for Patientsikkerhed. ”Jeg er meget tilfreds med resultatet af mødet i dag. Med de initiativer, som ministeren […]


Vær opmærksom på tip-hætten ved brug af fyldte BUCCOLAM-plastiksprøjter

31. januar 2018 Producenten Shire Services BVBA har efter aftale med Det Europæiske Lægemiddelagentur og Lægemiddelstyrelsen udsendt information om risiko ved brug af BUCCOLAM-plastiksprøjter. Den gennemsigtige tip-hætte på BUCCOLAM påfyldte injektionssprøjter kan blive siddende fast på sprøjtespidsen, når den røde hætte trækkes af, hvilket medfører en risiko for, at den […]


Svar til kritikpunkter fra tandlæger

På tandlægeområdet blev ca. halvdelen af behandlingsstederne i 2017 udvalgt på baggrund af manglende registrering af en virksomhedsansvarlig tandlæge ud fra den erfaring, at der kan være en større risiko for patientsikkerheden på behandlingssteder uden en virksomhedsansvarlig. Den anden halvdel blev udvalgt på baggrund af stikprøver. I 2018 bliver behandlingssteder […]


Fælles løsningsforslag for lægevagten skal nu undersøges nærmere

11. januar 2018 Det var med et lovende løsningsforslag under armen, at deltagerne fra torsdagens møde om lægevagterne forlod lokalet. Mulighederne skal nu undersøges nærmere. Styrelsen for Patientsikkerhed var torsdag 11/1 værter for regionerne, PLO, Lægeforeningen, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet til et møde, […]


Frivillige sundhedspersoner skal ikke betale gebyr

5. januar 2018 Reglerne om registrering og gebyr for sundhedspersoner, der arbejder frivilligt, skal gøres lettere at forstå og administrere. Det skal være nemmere at gennemskue, hvordan sundhedspersoner, der arbejder frivilligt, skal registrere sig i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister. Derfor indkalder styrelsen i den kommende tid relevante organisationer til møde. […]


Faktura for det risikobaserede tilsyn

22. december 2017 Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. december 2017 udsendt faktura til behandlingssteder, der har registreret sig i Behandlingsstedsregistret i løbet af 2017. Baggrunden for fakturaen er, at det er lovgivningsmæssigt vedtaget, at Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr […]


Tilsyn med forsøgsordning med medicinsk cannabis

22. december 2017 Fra 1. januar 2018 gennemfører det danske sundhedsvæsen en forsøgsordning med medicinsk cannabis som behandling. Som en del af ordningen skal Styrelsen for Patientsikkerhed overvåge lægernes ordination af medicinsk cannabis. Det sker ved hjælp af det allerede etablerede overvågningsprogram for afhængighedsskabende lægemidler. Hvis man som læge vælger […]


Faktura for det risikobaserede tilsyn

22. december 2017 Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. december 2017 udsendt faktura til behandlingssteder, der har registreret sig i Behandlingsstedsregistret i løbet af 2017. Baggrunden for fakturaen er, at det er lovgivningsmæssigt vedtaget, at Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn skal finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr […]