Danish Patient Safety Authority

The Danish Patient Safety Authority supervises authorised health professionals and health organisations, offers advice about communicable diseases, health conditions relevant in the issuance of driving licences and to conduct inquests, etc, issues registrations in 16 different healthcare professions to both Danish and foreign healthcare professionals, issue permissions to practice independently as a medical doctor, dentist or chiropractor, issues specialist registrations in the 38 medical specialities and specialist registrations in the two dental specialties, resolves complaints about infringement of patient rights and complaints about treatment provided in the health service when the criticism concerns a treatment facility and not an individual healthcare provider, handles the central administration of the reporting system for adverse events in the health service and contribute to using knowledge about adverse events and knowledge from patient and compensation cases in a preventive way.
give advice about the right to medical assistance in other countries pursuant to Danish legislation, EU regulation and other international agreements. In addition, the Danish Patient Safety Authority serves as secretariat to (the Danish Health Services Disciplinary Board, which processes complaints about health services provided by an individual healthcare provider, the Patient Compensation Appeals Board, which processes complaints about decisions made by the Patient Compensation Association in cases about treatment and pharmaceutical injuries, the Psychiatric Patients’ Appeals Board, which processes complaints about decisions made by the Psychiatric Patients’ Complaints Board and the Abortion Appeals Board, which handles complaints about decisions made by the regional abortion and sterilisation councils.)


Øget rapportering styrker patientsikkerhedsarbejdet

6. juni 2018 Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at de sundhedsprofessionelle i 2017 stadig mere flittigt rapporterer utilsigtede hændelser. Det giver et godt grundlag for at arbejde med patientsikkerhed både lokalt og nationalt. Antallet af rapporterede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet var i 2017 helt oppe at runde 200.000. Det viser […]


Styrelsen holder lukket Grundlovsdag d. 5. juni 2018

× Borgere Rapportér en utilsigtet hændelse Klage over sundhedsvæsenet Patienters retsstilling Erstatning Psykiatriske ankesager International Sygesikring Helbred og kørekort Alternativ behandling Digitale sundhedstilbud Sterilisation og abort Bliv ægdonor Sundhedsprofessionelle og myndigheder Rapportér en utilsigtet hændelse Det risikobaserede tilsyn Autorisation Autorisationsregister Læring Lovforslag om tilsyn på ældreområdet Rettigheder og pligter Håndtering […]


Tilsyn: Generelt høj patientsikkerhed i akutfunktioner

26. april 2018 I 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført 44 tilsyn med kommunale akutfunktioner. Tilsynsrækken viser, at akutfunktionerne overordnet holder et højt niveau af patientsikkerhed. Samtidig har tilsynet identificeret enkelte problemstillinger, som kan danne grundlag for opfølgende indsatser.   Der er overordnet set et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau i landets akutfunktioner. […]


Tilsyn: Højt niveau af patientsikkerhed hos fysioterapeuterne

18. april 2018 I 2017 har 74 privatpraktiserende fysioterapeuter fået tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynsrækken viser, at behandlingsstederne overordnet holder et højt niveau, men at der i en del fysioterapeutklinikker er grund til at arbejde med journalføringen for at styrke patientsikkerheden, fx i forbindelse med behandlerskifte. Der er overordnet […]