Danish Ministry of Health

The Danish Ministry of Health is responsible for defining the overall framework for the national healthcare system and health-related social services for the elderly. The Ministry of Health was established on 28th of June 2015 and is in charge of the administrative functions in relation to the organisation and financing of the health care system, psychiatry and health insurance as well as the approval of pharmaceuticals and the pharmacy sector.


Endnu et forsøg skal få flere læger til Syddanmark

10-02-2018 NYHED – Syddanmark mangler uddannelseslæger i lungemedicin. Som et forsøg får Videreuddannelses-region Syd derfor lov til at tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb i specialet. De seneste to år har Region Syddanmark haft svært ved at rekruttere unge læger, som vil uddanne sig til speciallæger i lungesygdomme. Derfor får Videreuddannelsesregion Syd nu […]


Bred opbakning til den danske strategi for personlig medicin

09-02-2018 PRESSEMEDDELELSE – I dag fremsætter sundhedsminister Ellen Trane Nørby lovforslag om oprettelsen af Nationalt Genom Center, som skal være udviklingscenter for den danske strategi for personlig medicin. Et bredt flertal i Folketinget har forinden indgået en politisk aftale om centret. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremsætter i dag lovforslaget om […]


Sygeplejersker får ny specialuddannelse i kommuner og almen praksis

08-02-2018 PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er klar med sygeplejerskernes nye specialuddannelse i kommunerne og almen praksis efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. En stigning i antallet af både ældre, borgere med kroniske sygdomme og kontakter til psykiatrien udfordrer fremtidens sundhedsvæsen og sætter større krav til kommunerne og almen praksis. Derfor […]


Varme hænder: Så mange penge får din kommune til bedre bemanding i ældreplejen

02-02-2018 PRESSEMEDDELELSE – Kommunerne får en halv milliard ekstra om året fremadrettet til flere varme hænder i ældreplejen. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018. Nu ligger fordelingen af pengene klar ”Vi må anerkende, at det udfordrer plejehjemmene, når beboersammensætningen ændrer sig, og der […]


Produktiviteten vokser igen: Flere patienter modtager behandling

02-02-2018 PRESSEMEDDELELSE – Fra 2015 til 2016 øgede hospitalerne igen deres produktivitet, viser ny opgørelse. Med en samlet produktivitetsvækst på én procent er stigningen dog lavere end foregående år. Endnu engang har læger, sygeplejersker og det øvrige hospitalspersonale tilset og behandlet flere patienter. Fra 2015 til 2016 steg hospitalernes produktivitet […]


NVK får ny formand

02-02-2018 NYHED – Professor Mette Hartlev er blevet udpeget som ny formand for National Videnskabsetisk Komité. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har udpeget professor Mette Hartlev som ny formand for National Videnskabsetisk Komité (NVK). Mette Hartlev har indtil nu været næstformand i NVK og afløser læge Johannes Gaub, som har været […]