Danish Health Authority

The task of the Danish Health Authority is to promote public health and establish a good framework for the health service in Denmark, to give advice to municipalities and regions and offer recommendations, guidelines and action plans, to set the framework for the health service and monitor, for example, radioactive radiation, but we also work with local health services and give advice to citizens and patients on health-promotion initiatives and healthy living, etc. Its role includes offering advice to the Danish Ministry of Health and other governmental, regional and municipal authorities in the area of health and elderly care, to collaborate with medical environments, municipalities, regions, private operators and the civil society, and we work across areas of expertise, systems and sectors to find the best solutions.


Hvor store stråledoser får børn ved røntgenundersøgelser?

Oprettet 16. februar 2018 En af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelses væsentlige opgaver er, at udarbejde såkaldte referencedoser for patienter, der modtager røntgenundersøgelser. Sammenligning af doser for den samme type af undersøgelse foretaget på forskellige sygehuse er et væsentligt redskab til at sikre, at alle undersøgelser foretages på den bedst mulige måde. Det […]


Forsøg med udgående funktioner til gavn for mennesker med erhvervet hjerneskade

Oprettet 14. februar 2018 Sundhedsstyrelsen slår endnu en pulje op, som skal støtte indsatsen på hjerneskadeområdet. Højt specialiserede sygehuse, der arbejder med rehabilitering af mennesker med hjerneskade, kan søge om midler til forsøg med udgående funktion. Forsøgene med de udgående funktioner skal bruges til at udvikle et udvalg af aktiviteter. […]


Forløbsprogram for rehabilitering og palliation skal sikre kvalitet og sammenhæng for mennesker med kræft

Oprettet 9. februar 2018 Sundhedsstyrelsen sender i dag et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen. Forløbsprogrammet, som er en del af indsatserne […]


Forløbsprogram for rehabilitering og palliation skal sikre kvalitet og sammenhæng for mennesker med kræft

Oprettet 9. februar 2018 Sundhedsstyrelsen sender i dag et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen. Forløbsprogrammet, som er en del af indsatserne […]


Sygeplejersker får ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

Oprettet 8. februar 2018 En ny uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje skal være med til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom,  udsatte borgere og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme. Sundhedsstyrelsen udsender i dag rapporten ”Rette kompetencer til rette opgaver – forslag til specialsygeplejerskeuddannelse målrettet kommuner […]


Genopslag: Pulje til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2018/2019

Oprettet 8. februar 2018 Sundhedsstyrelsen har besluttet at genopslå puljen til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2018, så flere faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet kan få mulighed for at udarbejde kliniske retningslinjer. I 2017 er der blevet givet midler til tre puljedeltagere, der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer […]


Anbefaling om kontrol af røntgenapparater hos tandlæger er blevet opdateret

Oprettet 7. februar 2018 Sundhedsstyrelsen har udgivet en revideret anbefaling til, hvordan modtage- og statuskontrol skal foretages på større røntgenapparater til undersøgelser af tænder. Anbefalingen uddyber tidligere krav og indeholder forslag til nye målemetoder. Anbefalingen gælder for ortopantomografer, som er et apparat, der tager et røntgenbillede af hele tandsættet, og […]


Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for december 2017

Oprettet 7. februar 2018 Regionerne har sendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom er blevet overholdt. Der var 19 overskridelser af ventetiderne i december 2017.  Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider fordeler sig sådan: 1 hændelser, som vedrører kræftsygdom, i Region Sjælland […]


Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for december 2017

Oprettet 7. februar 2018 Regionerne har sendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom er blevet overholdt. Der var 19 overskridelser af ventetiderne i december 2017.  Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider fordeler sig sådan: 1 hændelser, som vedrører kræftsygdom, i Region Sjælland […]


Nye anbefalinger for hjertesygdom skal sikre smidige patientforløb

Oprettet 6. februar 2018 Sundhedsstyrelsen udgiver nye anbefalinger for hjertesygdom. Anbefalingerne beskriver som noget nyt det samlede forløb, som patienter kommer igennem, lige fra mistanken opstår til opfølgningen på behandlingen. De nye faglige anbefalinger erstatter de tidligere hjertepakker.   De nye anbefalinger ser på det samlede patientforløb, fra man som patient […]


Hvordan får vi storrygere til at kvitte tobakken?

Oprettet 2. februar 2018 Sundhedsstyrelsen sætter fokus på rygestop, tværsektorielle samarbejder i sundhedsvæsenet og nye partnerskaber til rekruttering af voksne storrygere, når der i slutningen af marts afholdes rygestopkonference i Vejle. Der er stadig ledige pladser. Den 22. marts 2018 står i rygestoppets tegn, når Sundhedsstyrelsen inviterer til rygestopkonference under […]


Regioner og behandlingstilbud kan styrke indsatsen for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade

Oprettet 1. februar 2018 Regioner og private behandlingstilbud kan nu søge om midler til at udvide deres tilbud til at behandle personer med spiseforstyrrelser og selvskade Formålet med puljen er at udvide kapaciteten i tilbuddene, der behandlerpersoner med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. Indsatsen kan […]