Danish Health Authority

The task of the Danish Health Authority is to promote public health and establish a good framework for the health service in Denmark, to give advice to municipalities and regions and offer recommendations, guidelines and action plans, to set the framework for the health service and monitor, for example, radioactive radiation, but we also work with local health services and give advice to citizens and patients on health-promotion initiatives and healthy living, etc. Its role includes offering advice to the Danish Ministry of Health and other governmental, regional and municipal authorities in the area of health and elderly care, to collaborate with medical environments, municipalities, regions, private operators and the civil society, and we work across areas of expertise, systems and sectors to find the best solutions.


Patienter får guide til deres forløb med brystkræft og lungekræft

Oprettet 20. juni 2018 Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Patienterne har været inddraget mere end tidligere i udarbejdelsen af pakkeforløbene og har også fået deres eget materiale, der beskriver det forløb, de skal i gennem. Som noget nyt er kræftforløbet beskrevet samlet lige fra udredning til opfølgning […]


Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet – det handler om en individuel helhedsvurdering

Oprettet 18. juni 2018 Generaliserede smerter i bevægeapparatet er én af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet. Tilstanden skyldes som oftest mange forskelligartede faktorer, som både […]


Væk med stigma – et skridt på vejen for bedre behandling for mennesker med funktionelle lidelser

Oprettet 18. juni 2018 Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser er udbredte og for mellem 1 og 2 procent af befolkningen bliver lidelsen så svær, at den påvirker deres livskvalitet og mulighed for at fungere i det daglige. […]


Pulje skal løfte diabetesområdet

Oprettet 12. juni 2018 Kommuner, regioner og almen praksis kan søge en pulje, der skal styrke indsatsen overfor særligt sårbare diabetespatienter. Puljen er til indsatser, der skal være med til at inddrage og fastholde særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb. ”Diabetes er en sygdom, som har stor […]


Maksimale ventetider for april 2018

Oprettet 11. juni 2018 Regionerne har indberettet til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider for patienter med kræft- og hjertesygdom blev overholdt i april. Der var 4 overskridelser i april 2018 fordelt på tre regioner. Desuden er der 3 ekstra overskridelser i december 2017. Den manglende overholdelse af de maksimale ventetider […]


Alt om stoffer – for de unge

Oprettet 11. juni 2018 Sundhedsstyrelsen lancerer nu et nyt site: altomstoffer.dk. På sitet skal unge kunne finde saglig information om stoffer, i et sprog, der rammer dem. Via både faktatekst, video og små artikler, kan de unge blive klogere på stoffernes effekt, den skade de gør, hvor få, der egentlig […]


Forbruget af inhalationsmedicin til patienter med KOL på rette vej

Oprettet 11. juni 2018 Sundhedsdatastyrelsens nye analyser viser, at færre patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) får inhalationssteroid (ICS). Desuden får en større andel af patienter, der starter i behandling, langtidsudvidende bronkodilatorer. Det er i tråd med både nationale og internationale anbefalinger. Sundhedsstyrelsen sendte den Nationale Rekommandationsliste (NRL) for vedligeholdelsesbehandling […]


Sundhedsstyrelsen styrker chefgruppen

Oprettet 11. juni 2018 Sundhedsstyrelsen ansætter en vicedirektør og udvider samtidig chefgruppen med yderligere to chefer. Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909. Som landets øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år har vi skærpet vores profil samtidig med, at […]


Flere hjerteforløb registreres i ny hjerteovervågning, men der er fortsat regionale forskelle

Oprettet 7. juni 2018 Sundhedsstyrelsen har samlet tal for udredningen og behandlingen af udvalgte forløb på hjerteområdet for 4. kvartal i 2017. Tallene viser, at antallet af registreringer er steget nationalt, men at der forsat er forskel på, hvordan de enkelte regioner registrerer og overholder udredningsretten samt ventetiderne på udvalgte […]


Anbefalinger om behandling af afhængighed af alkohol er samlet i revideret retningslinje

Oprettet 6. juni 2018 Sundhedsstyrelsen har sendt en revideret national klinisk retningslinje om behandling af alkoholafhængighed i høring. Den samler den tidligere retningslinje og et tillæg fra 2017 og inddrager desuden den nyeste viden på området. Konklusionen er fortsat, at farmakologisk behandling ikke kan stå alene, men bør suppleres med […]