Denmark

Denmark has an area of 43,094 km2 and a population of 5.7 million people. The capital is Copenhagen and the most populated city with an urban population of 1.3 million people.
Denmark is in Northern Europe and is part of Scandinavia. The official language is Danish. Greenland and the Faeroe Islands are part of the Kingdom of Denmark but have autonomous self-rule. Denmark has the highest employment rate in Europe (74 per cent in 2015). In the last three years, the World Bank has ranked Denmark as the best country for business in Europe and third best in the world after Singapore and New Zealand. In addition, Transparency International ranked Denmark as the least corrupt country in the world in 2015. The basic principle of the Danish welfare system, often referred to as the Scandinavian welfare model, is that all citizens have equal rights to social security. In the Danish welfare system, a number of services are available to citizens, free of charge. The Danish healthcare system is universal and based on the principles of free and equal access to healthcare for all citizens. The healthcare system offers high-quality services, the majority of which are financed by general taxes. Life expectancy in Denmark has increased from 77.9 years in 2005 to 80.6 years in 2015. Danish women have a higher life expectancy (82.5 years in 2015) than Danish men (78.6 years in 2015).


Fra i dag sendes alle breve om markedsføringstilladelser digitalt til danske virksomheder

20. februar 2018 Fra i dag udvider Lægemiddelstyrelsen brugen af digital post og sender alle breve, og ikke kun afgørelser, om markedsføringstilladelser digitalt til danske virksomheder. Det gælder for alle breve vedrørende både nye markedsføringstilladelser, variationer og forlængelser samt eventuelle bilag – og for både humane og veterinære lægemidler. Den […]


Forebyggende behandling til børn og personale efter meningokoksygdom i Nordstjernen i Brøndby

19. februar 2018 Alle børn og personale fra daginstitutionen Nordstjernen i Brøndby bliver tilbudt forebyggende behandling og efterfølgende vaccination, efter at to børn har fået konstateret meningokoksygdom. To børn fra daginstitutionen Nordstjernen i Brøndby har inden for kort tid fået konstateret meningokoksygdom. Begge børn har det godt igen efter at […]


Hvor store stråledoser får børn ved røntgenundersøgelser?

Oprettet 16. februar 2018 En af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelses væsentlige opgaver er, at udarbejde såkaldte referencedoser for patienter, der modtager røntgenundersøgelser. Sammenligning af doser for den samme type af undersøgelse foretaget på forskellige sygehuse er et væsentligt redskab til at sikre, at alle undersøgelser foretages på den bedst mulige måde. Det […]


Sikker håndtering af tandlæge-patienter i antitrombotisk behandling

15. februar 2018 Når tandlæger behandler patienter i antitrombotisk behandling, kan der være brug for at tage nogle særlige forholdsregler. Derfor har styrelsen for Patientsikkerhed udgivet en guide til området. I forbindelse med tilsyn i tandlægeklinikker har tilsynsførende fra Styrelsen for Patientsikkerhed fået en del spørgsmål om håndtering af patienter […]


Forsøg med udgående funktioner til gavn for mennesker med erhvervet hjerneskade

Oprettet 14. februar 2018 Sundhedsstyrelsen slår endnu en pulje op, som skal støtte indsatsen på hjerneskadeområdet. Højt specialiserede sygehuse, der arbejder med rehabilitering af mennesker med hjerneskade, kan søge om midler til forsøg med udgående funktion. Forsøgene med de udgående funktioner skal bruges til at udvikle et udvalg af aktiviteter. […]


Invitation til forskere: Dialogmøde om utilsigtede hændelser

12. februar 2018 Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede forskere til dialogmøde om potentialet for forskning i data om utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Styrelsen for Patientsikkerhed driver Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor sundhedspersoner hvert år rapporterer ca. 175.000 utilsigtede hændelser. Styrelsen ønsker en tættere dialog med de danske forskningsmiljøer om muligheden for […]


Bevilling til Ringe Apotek

12. februar 2018 Lægemiddelstyrelsen har den 5. februar 2018 meddelt Lars Kaarill bevilling til at drive Ringe Apotek. Der var 6 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2. Fik du svar på dine spørgsmål? Beskriv, hvordan vi kan forbedre […]


Endnu et forsøg skal få flere læger til Syddanmark

10-02-2018 NYHED – Syddanmark mangler uddannelseslæger i lungemedicin. Som et forsøg får Videreuddannelses-region Syd derfor lov til at tilbyde sammenhængende uddannelsesforløb i specialet. De seneste to år har Region Syddanmark haft svært ved at rekruttere unge læger, som vil uddanne sig til speciallæger i lungesygdomme. Derfor får Videreuddannelsesregion Syd nu […]


Forløbsprogram for rehabilitering og palliation skal sikre kvalitet og sammenhæng for mennesker med kræft

Oprettet 9. februar 2018 Sundhedsstyrelsen sender i dag et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen. Forløbsprogrammet, som er en del af indsatserne […]


Forløbsprogram for rehabilitering og palliation skal sikre kvalitet og sammenhæng for mennesker med kræft

Oprettet 9. februar 2018 Sundhedsstyrelsen sender i dag et revideret forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i høring. Programmet beskriver den samlede indsats og har fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng samt at inddrage patienter og pårørende i processen. Forløbsprogrammet, som er en del af indsatserne […]


Vær opmærksom på sjælden, men mulig risiko for leverskader ved medicinsk behandling af fibromer

1. februar 2018, Opdateret 9. februar 2018 Lægemiddelstyrelsen anbefaler, at læger ikke påbegynder nye behandlinger med lægemidlet Esmya (ulipristal), da der er en sjælden, men mulig risiko for udvikling af alvorlige leverskader. Esmya (ulipristal) bruges til behandling af moderate til svære symptomer på fibromer i livmoderen hos kvinder i den […]