Denmark

Denmark has an area of 43,094 km2 and a population of 5.7 million people. The capital is Copenhagen and the most populated city with an urban population of 1.3 million people.
Denmark is in Northern Europe and is part of Scandinavia. The official language is Danish. Greenland and the Faeroe Islands are part of the Kingdom of Denmark but have autonomous self-rule. Denmark has the highest employment rate in Europe (74 per cent in 2015). In the last three years, the World Bank has ranked Denmark as the best country for business in Europe and third best in the world after Singapore and New Zealand. In addition, Transparency International ranked Denmark as the least corrupt country in the world in 2015. The basic principle of the Danish welfare system, often referred to as the Scandinavian welfare model, is that all citizens have equal rights to social security. In the Danish welfare system, a number of services are available to citizens, free of charge. The Danish healthcare system is universal and based on the principles of free and equal access to healthcare for all citizens. The healthcare system offers high-quality services, the majority of which are financed by general taxes. Life expectancy in Denmark has increased from 77.9 years in 2005 to 80.6 years in 2015. Danish women have a higher life expectancy (82.5 years in 2015) than Danish men (78.6 years in 2015).


Flere demensindrettede plejehjem på vej

20-06-2018 PRESSEMEDDELELSE – Nu går 56 projekter i gang landet over med at indrette plejehjem, så de giver ro og tryghed hos mennesker med demens. I satspuljeaftalen for 2015 og med demenshandlingsplanen afsatte regeringspartierne sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i alt 28,5 mio. kroner […]


Patienter får guide til deres forløb med brystkræft og lungekræft

Oprettet 20. juni 2018 Sundhedsstyrelsen har revideret pakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Patienterne har været inddraget mere end tidligere i udarbejdelsen af pakkeforløbene og har også fået deres eget materiale, der beskriver det forløb, de skal i gennem. Som noget nyt er kræftforløbet beskrevet samlet lige fra udredning til opfølgning […]


Ny rapport: Patienter med funktionelle lidelser bør have nye behandlingstilbud

18-06-2018 NYHED – Funktionelle lidelser er hyppige og kan være invaliderende. Derfor skal sundhedsvæsenet arbejde på nye måder for bedre at kunne hjælpe patienter med funktionelle lidelser, lyder det i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig bør der oprettes specialiserede behandlingstilbud i alle regioner. Funktionelle lidelser er udbredte. Mellem en […]


Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet – det handler om en individuel helhedsvurdering

Oprettet 18. juni 2018 Generaliserede smerter i bevægeapparatet er én af de hyppigste årsager til besøg hos den praktiserende læge. Patienterne lider ofte under et højt smerteniveau ledsaget af træthed, søvnforstyrrelser og koncentrationsbesvær, og det påvirker både deres funktionsevne og livskvalitet. Tilstanden skyldes som oftest mange forskelligartede faktorer, som både […]


Væk med stigma – et skridt på vejen for bedre behandling for mennesker med funktionelle lidelser

Oprettet 18. juni 2018 Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser. Funktionelle lidelser er udbredte og for mellem 1 og 2 procent af befolkningen bliver lidelsen så svær, at den påvirker deres livskvalitet og mulighed for at fungere i det daglige. […]