Belgian Health Care Knowledge Centre

The Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) is an independent research institution that provides scientific advice on topics related to healthcare. These study topics are usually proposed by the government (the Minister of Health, the RIZIV, the FPS Public Health), universities, professional organizations, etc. The KCE produces three types of scientific work i.e. produces reports (Health Services Research, Health Technology Assessment, Good Clinical Practice and Methods repors), conducts clinical trials under the KCE trial program, and critical reading of studies carried out by others.


Study 2015-17 (HSR) An integrated model for antenatal care in Belgium: qualitative part

Tenders submission deadline: 22/03/2018 This tender is part of a larger KCE study regarding the organisation of antenatal care in Belgium. The subcontracted part of the study aims at investigating the expectations and preferences of health care professionals and (future) parents regarding antenatal care, with special attention to equity and […]


Etude 2015-17 (HSR) Modèle intégré des soins anténataux en Belgique : volet qualitatif

Date limite de remise d’offre: 22/03/2018 Cet appel d’offres s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large sur l’organisation des soins anténataux en Belgique menée par le KCE. Le sujet de cet appel d’offres a pour objectif d’étudier, par le biais de méthodes de recherche qualitative, les attentes et les […]


The use of whole genome sequencing in clinical practice: challenges and organisational considerations for Belgium

Publicatiejaar: 2018 Nr van het rapport: 300 Type: Health Services Research (HSR) Auteurs: Hanquet Germaine, Vinck Imgard, Thiry Nancy Taal: The synthesis is available in Dutch and French. The report is available in English Trefwoorden: Genomics, Genetic Services, Genetic Techniques, Genetic testing, Genetic Counseling, Health Care Economics and Organizations, HiT […]


La lecture du génome complet est à nos portes. Comment l’intégrer dans nos soins de santé ?

Les analyses génétiques « classiques » ne portent que sur certains gènes bien ciblés, mais comme les technologies avancent et que les prix baissent, il deviendra bientôt plus intéressant de déchiffrer l’entièreté du génome d’un individu. Quitte à devoir gérer des informations très sensibles… que l’on n’avait pas demandé à […]


De analyse van ons volledig DNA staat aan de poorten van onze gezondheidszorg. Hoe ermee om te gaan?

Bij een ‘klassieke’ genetische analyse worden enkel bepaalde genen onderzocht. Door de technologische vooruitgang en de dalende prijzen wordt het binnenkort echter mogelijk om het volledige DNA (= genoom) van een persoon in één keer te ontcijferen. Maar wat met de zeer gevoelige informatie die daarbij aan het licht komt […]


Totale Genoomsequencing: uitdagingen en organisatie opties voor het Belgische systeem

KCE Reports 300A (2018) Bij een ‘klassieke’ genetische analyse worden enkel bepaalde genen onderzocht. Door de technologische vooruitgang en de dalende prijzen wordt het binnenkort echter mogelijk om het volledige DNA (= genoom) van een persoon in één keer te ontcijferen. Maar wat met de zeer gevoelige informatie die daarbij […]


Séquençage du génome complet : défis et pistes d’organisation pour le système belge

KCE Reports 300B (2018) Les analyses génétiques « classiques » ne portent que sur certains gènes bien ciblés, mais comme les technologies avancent et que les prix baissent, il deviendra bientôt plus intéressant de déchiffrer l’entièreté du génome d’un individu. Quitte à devoir gérer des informations très sensibles… que l’on […]


Een innovatief evaluatieprotocol voor de 34 RIZIV-conventies

RIZIV-conventies worden vooral gebruikt voor de financiering van multidisciplinaire zorg, zoals revalidatiezorg. Op verzoek van het RIZIV ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een methode om hun kwaliteit en efficiëntie te beoordelen (en eventueel te verbeteren). In plaats van een top-down-protocol is het een participatief proces geworden, waarbij […]


An evaluation protocol for NIHDI conventions

Publicatiejaar: 2018 Nr van het rapport: 299 Type: Health Services Research (HSR) Auteurs: Vandenbroeck Philippe, Christiaens Wendy, Dauvrin Marie, Wickert Rachel, Becher Kim, Hendrickx Erik, Goossens Jo, Jenné Liesbeth, Eyssen Marijke Taal: English Trefwoorden: Multidisciplinary health care, Interdisciplinary health care team, Organizational innovation, Rehabilitation, Chronic diseases, Outpatient care, Long term […]


Un protocole d’évaluation innovant pour les 34 conventions INAMI

Les conventions avec l’INAMI sont une modalité de financement des soins qui s’appliquent essentiellement aux soins multidisciplinaires, notamment dans le secteur de la réadaptation. À la demande de l’INAMI, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a élaboré une méthode permettant d’évaluer (et éventuellement d’améliorer) leur qualité et […]


Protocole d’évaluation pour les conventions avec l’INAMI

Publicatiejaar: 2018 Nr van het rapport: 299B Type: Health Services Research (HSR) Auteurs: Vandenbroeck Philippe, Christiaens Wendy, Dauvrin Marie, Wickert Rachel, Becher Kim, Hendrickx Erik, Goossens Jo, Jenné Liesbeth, Eyssen Marijke Taal: français Trefwoorden: Multidisciplinary health care, Interdisciplinary health care team, Organizational innovation, Rehabilitation, Chronic diseases, Outpatient care, Long term […]


Een evaluatieprotocol voor RIZIV conventies

Publicatiejaar: 2018 Nr van het rapport: 299 Type: Health Services Research (HSR) Auteurs: Vandenbroeck Philippe, Christiaens Wendy, Dauvrin Marie, Wickert Rachel, Becher Kim, Hendrickx Erik, Goossens Jo, Jenné Liesbeth, Eyssen Marijke Taal: Nederlands Trefwoorden: Multidisciplinary health care, Interdisciplinary health care team, Organizational innovation, Rehabilitation, Chronic diseases, Outpatient care, Long term […]


Studie 2018-01 (HTA) Statines voor de primaire preventie van hart- en vaatziekten: een snelle HTA

Studie 2018-01 (HTA) Statines voor de primaire preventie van hart- en vaatziekten: een snelle HTA – KCE Lopende studie Dit project beoogt: de Belgische situatie te beschrijven en te analyseren met inbegrip van de patronen van het gebruik en de terugbetalingsvoorwaarden, een snelle HTA met een kritische evaluatie van de […]


Etude 2018-01 (HTA) Les statines pour la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires : un HTA rapide

Etude 2018-01 (HTA) Les statines pour la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires : un HTA rapide – KCE Home Etude 2018-01 (HTA) Les statines pour la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires : un HTA rapide Etude en cours Ce projet vise à :  Décrire et analyser la situation belge, y […]


Study 2018-01 (HTA) Statins for the primary prevention of cardio-vascular disease: a rapid HTA

Study 2018-01 (HTA) Statins for the primary prevention of cardio-vascular disease: a rapid HTA – KCE Home Study 2018-01 (HTA) Statins for the primary prevention of cardio-vascular disease: a rapid HTA Ongoing study Ce projet vise à :  Décrire et analyser la situation belge, y compris les profils d’utilisation et […]


Study 2017-50 (HSR) Organisation of maternity and paediatric services in the Belgian hospital landscape

Ongoing study – The Belgian hospital landscape is characterised by a high density of maternity and paediatric hospital services, both with a low average occupancy rate. One of the conclusions of KCE Report 289 was that a reduction of the number of maternity services is indicated. Internationally, economies of scale are […]


Etude 2017-50 (HSR) Organisation des services de maternité et pédiatrie dans le paysage hospitalier belge

Etude en cours Résumé: Le paysage hospitalier belge est caractérisé par une forte densité de services de maternité et de pédiatrie, présentant tous deux de faibles taux d’occupation. Une des conclusions du rapport KCE 289 était qu’une réduction du nombre de services de maternité est indiquée. A l’étranger, les économies […]


Studie 2017-50 (HSR) Organisatie van materniteit en pediatriedienst in het Belgische ziekenhuislandschap

Lopende studie Samenvatting: Het Belgische ziekenhuislandschap wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid van materniteiten en pediatriediensten, en beide hebben een lage gemiddelde bezettingsgraad. Een van de conclusies van KCE Report 289 was dat een vermindering van het aantal materniteiten aangewezen is. Internationaal zijn schaalvoordelen een belangrijke motor achter deze hervormingen, […]


Het KCE zoekt een data-analist

(Omwille van de leesbaarheid wordt in deze vacature de mannelijke vorm gebruikt) De expert maakt deel uit van het KCE-onderzoeksteam. De expert verzamelt en analyseert wetenschappelijke informatie en gegevens met betrekking tot de gezondheidszorg. Functieomschrijving Als lid van een meertalig projectteam, het beheren en uitvoeren van studies met betrekking tot […]