Høring – Helsetjenester for eldre


Original post, click here

Helse Nord RHF har i samarbeid med sykehusene og kommunene i Nord-Norge utarbeidet en plan for samhandling om helsetjenester for eldre. Arbeidet har vært gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. Det har vært med representanter fra både sykehus, kommuner og brukere i møtene.