Stoltenberg og Ottersen i Lancet-kommisjon for bedre global helse


Original post, click here

Kommisjonen skal se på grenseflatene mellom tre ledende agendaer i global helse som sammenfaller med Verdens helseorganisasjon (WHO) sitt nye arbeidsprogram: universell tilgang til viktige helsetjenester, helsesikkerhet og tilrettelegging for bedre helse for alle. Målet er å beskrive samvirke og motsetninger i arbeidet med å nå de tre målene. Kommisjonen skal blant annet se på hvilke strukturelle virkemidler, samt tiltak i helsesektoren og institusjoner det er som særlig styrker innsatsen på tvers av helsesektoren i forskjellige land.

Andre medlemmer av kommisjonen er blant annet verdensledende smittevernekspert David Heymann, og Japans tidligere helseminister, Yasuhisa Shiozaki. Kommisjonen skal holde sitt avsluttende møte i Oslo i 2019.

Addressing the fragmentation of global health: the Lancet Commission on synergies between universal health coverage, health security, and health promotion (The Lancet)