Studie: Vesentlig bedre prostatakreftdiagnostikk med Stockholm3-testen og MR


Original post, click here

Gode resultater

Studien «STHLM3MR» sammenligner menn som gjennomgår vanlig klinisk praksis for utredning av prostatakreft med menn som utredes ved hjelp av blodprøven «Stockholm3-testen» i kombinasjon med MR-undersøkelse og rettet vevsprøve. Resultatet viser at man med denne diagnostiske strategien minsker antallet vevsprøver med 38 prosent og antallet menn som får en diagnose med ufarlig sykdom med 42 prosent. Samtidig fant man 10 prosent mer kreft som krevde behandling. Studien ble gjennomført i samarbeid med urologiavdelinger i Stockholm, Aleris Oslo og Sykehuset i Vestfold, og inkluderer 532 menn. Sykehuset i Vestfold har bidratt med omtrent 150 av disse pasientene.

Les hele saken på Sykehuset i Vestfolds nettsider.