NZa start onderzoek naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg


Original post, click here

De NZa gaat de komende tijd de ontwikkelingen in de paramedische zorg monitoren. We brengen de feitelijke ontwikkelingen in kaart over de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van deze zorg. Deze monitor publiceren we uiterlijk begin 2019.

In de monitor brengen we onder andere in kaart hoe de kosten voor paramedische zorg zich hebben ontwikkeld in de loop van de jaren, hoe het contracteerproces verloopt, welke kwaliteitsafspraken er worden gemaakt en of er sprake is van wachttijden voor deze zorg.
Voor logopedie en ergotherapie leggen we extra focus op de ontwikkeling van 2016 naar 2017, om de invloed van vrije prijzen logopedie en de prestatieregulering ergotherapie in beeld te brengen.

Dit onderzoek is geen kostprijsonderzoek om tarieven te bepalen. In de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie) gelden namelijk vrije tarieven. Dit betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken maken over het aantal en soort behandelingen, de tarieven, de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid ervan. Deze tarieven kunnen per regio en per contract verschillen, zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken op maat kunnen maken die passen bij de lokale situatie. 

De monitor is een product van de NZa. Voor de totstandkoming werken we intensief samen met brancheverenigingen van patiënten, aanbieders en verzekeraars. Onderdeel van de dataverzameling is een online enquête voor individuele zorgverleners en verzekeraars, met onder meer vragen over het contracteerproces, de tarieven, de omzet, de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid. Komende periode wordt de enquête met de branchepartijen afgestemd.

De doorlooptijd van de enquête is van 20 augustus tot 9 september 2018. De link naar deze vragenlijst brengen we onder de aandacht van de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars via de brancheorganisaties en via www.nza.nl. Voor een zo compleet mogelijk beeld van de situatie in de praktijk, is de informatie die aanbieders en verzekeraars ons verstrekken van groot belang.