Lempede regler for registrering og gebyr


Original post, click here

5. juli 2018

Første juli blev der ændret på reglerne for registrering og gebyr. Det betyder, at en række virksomheder og situationer nu er undtaget, blandt andet frivillige og lægevagter.

Som opfølgning på en ændring i sundhedsloven er der blevet ændret i bekendtgørelsen om registrering og gebyrbetaling i forbindelse med risikobaseret tilsyn. Ændringerne betyder, at en række virksomheder og behandlingssituationer fremover bliver undtaget fra reglerne, fx lægers behandling af familie og venner, lægevagtsvirksomhed for regionale lægevagtsordninger og sundhedspersoners frivillige arbejde til festivaller og sportsstævner samt små virksomheder med højst 50.000 kr. i årlig omsætning.

Se den fulde liste over undtagelser fra registrerings- og gebyrregler i bekendtgørelsen.

Vær opmærksom på, at nogle typer virksomhed, som med de nye regler bliver undtaget fra registrerings- og gebyrregler, i stedet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomheden.

Vær også opmærksom på, at de nye regler virker med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at sundhedspersoner eller behandlingssteder, der bliver undtaget i kraft af de nye regler, kan få refunderet deres gebyrbetaling for 2017 og 2018 ved henvendelse til styrelsen.

Har du spørgsmål til de nye regler, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 72 28 67 00.